sk-SKen-US
Menu

Bc. - Spoločné štúdium MMSPr + Hotelový manažment

Bc. - Spoločné štúdium Manažment malého a stredného podnikania a špeciálny vzdelávací program Hotelový manažment

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka v spolupráci s poprednou hotelovou školou a školou cestovného ruchu Alpine Center (v zastúpení GLOBAL CONTRACT s.r.o. ako nositeľom franchízy) spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový manažment na základe konceptu Alpine Center akreditovaného vo Švajčiarsku, ktorý už 26 rokov používajú zahraničné univerzity pri vzdelávaní hlavne v študijných odboroch hotelierstva a gastronómie.

VŠEMvs v spolupráci s Alpine Center vybavia študentov a absolventov potrebnými zručnosťami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Títo budú disponovať nielen teoretickými poznatkami, ale hlavne praktickými zručnosťami získanými vo veľkej miere od skúsených manažérov zo zahraničia. Tieto zručnosti sú nevyhnutným predpokladom pre uplatnenie na svetovom trhu hotelierstva a gastronómie. Alpine Center je, a vždy bude, jednou z popredných škôl manažmentu cestovného ruchu v Európe a lídrom vo vyvíjaní a ponúkaní kvalitných, špičkových študijných odborov, ktoré sú uznávané v celosvetovom meradle a navrhnuté tak, aby študentom garantovali zamestnanie v medzinárodne známych a úspešných hotelových sieťach.

Pri štúdiu sa kladie dôraz na cudzie jazyky, preto štúdium prebieha v anglickom jazyku. Po anglickom jazyku je druhým jazykom ruština, príp. iné svetové jazyky podľa aktuálnej situácie a ich využiteľnosti na trhu práce.

Štúdium je zamerané na prax a uplatnenie absolventov v praxi a má svoju špecifickú formu, ktorá je základom tohto švajčiarskeho konceptu. Má vo svete najlepšie renomé a študenti tejto formy štúdia sú vyhľadávaní najlepšími zamestnávateľmi v oblasti hotelierstva a gastronómie. Súčasťou štúdia je absolvovanie praxe v zahraničí pre domácich študentov, resp. na Slovensku pre zahraničných študentov. Tento spôsob výučby garantuje získanie zamestnania hneď po skončení štúdia.

Po ukončení každého ročníka získajú študenti SWISS DIPLOMA - medzinárodný certifikát Alpine Center. Podmienkou na získanie diplomu je absolvovanie výučby študijného programu VŠEMvs Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch, absolvovanie špecifických predmetov Alpine Center a praktickej výučby v 1. a 2. ročníku.

Ciele spoločného štúdia

Spoločné štúdium si kladie za cieľ poskytnúť študentovi potrebné nástroje a spôsobilosti, aby mohol byť pridanou hodnotou každej organizácie v oblasti cestovného ruchu. Rozmanitosť a rozsah ponúkaných predmetov poskytuje solídne základy pre vstupnú úroveň práce na pozíciách vedúcich pracovníkov.

Po ukončení štúdia by mal byť študent schopný:

 • zhromažďovať a analyzovať dáta za účelom vyriešenia problémov priamo súvisiacich so sektorom pohostinnosti,
 • rozvíjať "mäkké zručnosti",
 • efektívne a sebavedome komunikovať v rámci organizácie,
 • riešiť problém individuálne aj tímovo,
 • efektívne využívať zdroje za účelom "naučiť sa učiť".

Kariérne vyhliadky

Absolventi spoločného štúdia sú po odbornej stránke pripravení a schopní nadobudnúť výnosné zamestnanie v rôznych oblastiach hotelierstva, cestovného ruchu a služieb, a to ako doma, tak aj v zahraničí prostredníctvom trainee programov. V skutočnosti sú mnohí zo študentov Alpine Center zamestnaní v nadriadených pozíciách už popri svojom štúdiu. Okrem toho absolventi doma aj v zahraničí často pokračujú v postgraduálnom štúdiu.

Niektoré z oblastí zamestnanosti absolventov:

 • F&B Manažér / Manažér jedla a nápojov,
 • generálny riaditeľ hotela / rezortu,
 • Front Office Manažér,
 • vedúci rezervácií,
 • manažér konferenčných služieb,
 • asistent hotelového manažéra alebo manažéra reštaurácie,
 • marketingový a obchodný riaditeľ,
 • plánovač udalostí,
 • samostatne zárobkovo-činná osoba.

Podrobné informácie o štúdiu

Profil švajčiarskeho konceptu vzdelávania hotelového manažmentu - ALPINE CENTER