sk-SKen-US
Menu

Kontakty

Rektorát

Furdekova 16
851 04 Bratislava 5

tel.: +421 905 864 457
sekretariat@vsemvs.sk
www.vsemvs.sk


INFOLINKA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:  0905 11 11 83

Kde nás nájdete - mapa

VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5

GPS: N 48.126326, E 17.122511


Zobraziť
Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy na väčšej mape

Akademická knižnica

Riaditeľka knižnice  Mgr. Anna PAGÁČOVÁ anna.pagacova@vsemvs.sk +421 915 821 148
   

Zamestnanci Mgr. Milada GOŇOVÁ milada.gonova@vsemvs.sk
  Róbert KAFFAN robert.kaffan@vsemvs.sk
   

    studovna@vsemvs.sk +421 918 601 006
Otváracie hodiny      
Pondelok 7:30 – 16:00    
Utorok 7:30 – 16:00    
Streda 7:30 – 16:00    
Štvrtok 7:30 – 16:00    
Piatok 7:30 – 16:00    

GROWUP

GROWUP – Startup Centrum VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava
growup@vsemvs.sk 
   
     
Ing. Michal FABUŠ, PhD. michal.fabus@vsemvs.sk +421 908 780 701
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739
     
 GROWUP na Facebooku     GROWUP na Twitteri    
     

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Riaditeľka IĎV prof. PhDr. Viera PRUSÁKOVÁ, CSc. viera.prusakova@vsemvs.sk +421 905 469 911
Zástupkyňa riaditeľky PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD.  silvia.matusova@vsemvs.sk +421 905 455 111 
Tajomníčka IĎV RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ luba.slabonova@vsemvs.sk +421 917 823 103

Koordinačné centrum pre vzdelávanie

Riaditeľ centra Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD.
jozef.kirchmayer@vsemvs.sk +421 908 754 470
Zástupkyňa riaditeľa a koordinátorka externého štúdia RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ luba.slabonova@vsemvs.sk +421 917 823 103
Koordinátor denného štúdia Mgr. Ľubica FILIPOVÁ
lubica.filipova@vsemvs.sk
+421 917 870 090

Koordinátor pre ERASMUS+

Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
Furdekova 16
851 04 Bratislava
marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila MIŽIČKOVÁ jarmila.mizickova@vsemvs.sk +421 917 209 083

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:            

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.
   

Pedagogické oddelenie

Vedúca oddelenia Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ anna.chorvathova@vsemvs.sk +421 917 209 082

Študijné oddelenie

Vedúca oddelenia Ing. Eva ŠEDIVÁ eva.sediva@vsemvs.sk +421 918 887 350
Študijné referentky Marcela KYSUCKÁ
marcela.kysucka@vsemvs.sk
+421 917 544 609
  Antónia ZACHOVÁ antonia.zachova@vsemvs.sk +421 905 864 459
    studijne@vsemvs.sk
Úradné hodiny      
Pondelok 08:00 – 16:00    
Utorok 08:00 – 16:00    
Streda 08:00 – 16:00    
Štvrtok 08:00 – 16:00    
Piatok 08:00 – 16:00    

Ústavy a katedry

ÚSTAV EKONÓMIE A MANAŽMENTU Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA - riaditeľ ústavu vladimir.gozora@vsemvs.sk
Mgr. Ivana BRUTOVSKÁ -  tajomníčka ústavu ivana.brutovska@vsemvs.sk
    +421 918 863 590
KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ Ing. Michal FABUŠ, PhD. - vedúci katedry michal.fabus@vsemvs.sk
KATEDRA MANAŽMENTU doc. PhDr. Zoltán RÓZSA, PhD. - vedúci katedry zoltan.rozsa@vsemvs.sk
KATEDRA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA prof. h. c. doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD. - vedúca katedry monika.hudakova@vsemvs.sk
INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV PaedDr. Jarmila BRTKOVÁ - vedúca inštitútu jarmila.brtkova@vsemvs.sk
 
ÚSTAV VEREJNEJ SPRÁVY doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - poverená vedením ústavu iveta.dudova@vsemvs.sk

Mgr. Lucia JAROŠOVÁ - tajomníčka ústavu lucia.jarosova@vsemvs.sk
    +421 905 860 112
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - vedúca katedry iveta.dudova@vsemvs.sk
KATEDRA PRÁVA prof. JUDr. Peter ŠKULTÉTY, DrSc. - vedúci katedry peter.skultety@vsemvs.sk
KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. - vedúci katedry jozef.kuril@vsemvs.sk
KATEDRA MANAŽÉRSKEJ INFORMATIKY doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA - vedúci katedry lubos.cibak@vsemvs.sk
KATEDRA ŠPORTU A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT Ing. František KUBALA - vedúci katedry frantisek.kubala@vsemvs.sk