sk-SKen-US
Menu

O nás

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Názov školy: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (v skratke „VŠEMvs“)
Sídlo školy:      Bratislava, Furdekova 16
Začlenenie: neuniverzitná súkromná vysoká škola,

bezfakultná,

s celoštátnou pôsobnosťou.
     
Priznané práva:     Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má ministrom školstva SR priznané práva udeľovať akademické tituly:

bakalár“ (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia
v študijnom programe „Verejná správa (Bc.)“ v rámci
študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
 


bakalár“ (Bc.) absolventom denneja externej formy štúdia
v študijnom programe „
Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (Bc.)
v rámci študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku


bakalár“ (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia
v študijnom programe „
Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (Bc.)
v rámci študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku, jazyk výučby anglický


magister“ (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia
v študijnom programe „
Verejná správa (Mgr.)“ v rámci
študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj


magister“ (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia
v študijnom programe „
Manažment malého a stredného podnikania (Mgr.)“ v rámci
študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku

Štátny súhlas: udelený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 216 z 10. marca 2004