sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Študijné odbory a študijné programy v slovenskom jazyku

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

 

V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM    TITUL ABSOLVENTA     FORMA ŠTÚDIA     DĹŽKA ŠTÚDIA  
doktorandský študijný program Verejná správa 
   philosophiae doktor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
   philosophiae doktor „PhD.“   denná
  externá
  3 roky
  4 roky 


Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku


Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandských študijných programoch Manažment malého a stredného podnikania a Verejná správa v študijnom odbore Ekonómia a manažment.


V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM   TITUL ABSOLVENTA    FORMA ŠTÚDIA   DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandský študijný program Verejná správa    philosophiae doktor „PhD.“   denná
  externá
 3 roky
 4 roky 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
 
  philosophiae doktor „PhD.“     denná
  externá
 
 3 roky
 4 roky 


Študijné odbory a študijné programy v nemeckom jazyku


Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom doručení rozhodnutia o pridelení práv ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR právo od akademického roka 2020/2021 udeľovať akademický titul philosophiae doktor „PhD.“, absolventom dennej aj externej formy štúdia, v doktorandskom študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania  v študijnom odbore Ekonómia a manažment.


V študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka tento akreditovaný študijný program:

PROGRAM    TITUL ABSOLVENTA   FORMA ŠTÚDIA    DĹŽKA ŠTÚDIA 
doktorandský študijný program Manažment malého
a stredného podnikania
  
  philosophiae doktor „PhD.“    denná
  externá
  3 roky
  4 roky 

Zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2020/2021
Smernica o školnom na 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2020/2021
Organizačný a rokovací poriadok doktorandského štúdia na VŠEMvs v študijnom odbore Ekonómia a manažment 

• Témy dizertačných prác pre študijný program Verejná správa pre akademický rok 2020/2021
• Témy dizertačných prác pre študijný program Manažment malého a stredného podnikania pre akademický rok 2020/2021