Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vedenie porád a pracovných stretnutí, ...

Vedenie porád a pracovných stretnutí, negociácia a štýly vyjednávania

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:     

 • poznať princípy vedenia efektívnych porád a pracovných stretnutí
 • vedieť riadiť interakciu na pracovných stretnutiach a poradách
 • vedieť, aké sú kroky pri vyjednávaní a ako sa na ne pripraviť
 • poznať techniky vyjednávania a vedieť, ako ich uplatniť v praxi
 • poznať zásady argumentácie a argumentačné techniky
 • vedieť identifikovať nečisté triky vo vyjednávaní  a poznať techniky  na ich spracovanie

Obsah kurzu

 • Vedenie porád a pracovných stretnutí ako manažérska aktivita    
  • typy porád a pracovných stretnutí, roly  účastníkov pracovných stretnutí a porád
  • plánovanie a príprava porád, priebeh porád   
 • Riadenie interaktivity na poradách a pracovných stretnutiach      
  • vedenie diskusie, otázky v diskusii, formulovanie záverov
  • moderovanie mítingov a porád – úloha moderátora
  • workshop – kedy a ako ho použiť
 • Negociácia – základné predpoklady pre vyjednávanie a presviedčanie   
  • typológia vo vyjednávaní – rôzne typy  ľudí vyžadujú rôzny prístup 
  • typy vyjednávania – pozičné a principiálne vyjednávanie   
 • Kroky vo vyjednávaní    
  • príprava  na vyjedávanie a voľba stratégie
  • otvorenie vyjednávania, budovanie porozumenia
  • návrhy, diskusia o návrhoch, námietky, spracovanie námietok
  • ukončenie vyjednávania – dohoda / nie dohoda            
 • Ťažké situácie vo vyjednávaní   
  • nečisté triky vo vyjednávaní – ako ich rozpoznať a ako ich spracovať
  • manipulácia vo vyjednávaní, štandardné  kontramanipulatívne reakcie
  • „mŕtve body“ vo vyjednávaní – ako ich prekonať
  • komunikačné a vzťahové problémy vo vyjednávaní, pravidlá dialógu
  • emócie vo vyjednávaní – ako ich zvládať
  • správanie sa ľudí pod tlakom - ako ochrániť svoje vlastné požiadavky    
 • Modelové situácie
  • analýza príkladov z praxe účastníkov
  • riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätná väzba      

Rozsah kurzu

2 dni