sk-SKen-US
Menu

Rektorát

Rektorát VŠEMvs

Kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA lubos.cibak@vsemvs.sk
Tajomníčka rektorky Ing. Gabriela REPOVÁ gabriela.repova@vsemvs.sk
Sekretariát rektorky Eleonóra SMATANOVÁ eleonora.smatanova@vsemvs.sk
Personálne a právne oddelenie JUDr. Vladimír VELČICKÝ vladimir.velcicky@vsemvs.sk
Mgr. Vladimír VELČICKÝ ml. vladimir.velcicky2@vsemvs.sk
Pedagogické oddelenie Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ vedúca oddelenia anna.chorvathova@vsemvs.sk
Študijné oddelenie Ing. Eva ŠEDIVÁ vedúca oddelenia eva.sediva@vsemvs.sk
Marcela KYSUCKÁ marcela.kysucka@vsemvs.sk
Antónia ZACHOVÁ antonia.zachova@vsemvs.sk
studijne@vsemvs.sk
Zahraničné oddelenie Ing. Katarína ŠVEJNOVÁ katarina.svejnova@vsemvs.sk
Oddelenie vedy a výskumu JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemvs.sk
Referát pre public relations PhDr. Lucia BALAJOVÁ lucia.balajova@vsemvs.sk
BSBA Martin CIBÁK  martin.cibak@vsemvs.sk
  Ing. Katarína ŠVEJNOVÁ katarina.svejnova@vsemvs.sk
Oddelenie ekonomiky a plánovania rozpočtu Mgr. Cecília SAHAJOVÁ cecilia.sahajova@vsemvs.sk
Oddelenie správy majetku Soňa LEVARSKÁ sona.levarska@vsemvs.sk
Oddelenie hospodárskej správy PhDr. Zdenka ADAMEOVÁ zdenka.adameova@vsemvs.sk
Oddelenie informačných technológií Ing. Ľubomír JANKOVIČ lubomir.jankovic@vsemvs.sk
Mgr. Ivan MAJERČÁK ivan.majercak@vsemvs.sk
Akademická knižnica Mgr. Anna PAGÁČOVÁ riaditeľka knižnice anna.pagacova@sems.sk
Mgr. Milada GOŇOVÁ milada.gonova@vsemvs.sk
Robert KAFFAN robert.kaffan@vsemvs.sk
studovna@vsemvs.sk