sk-SKen-US
Menu

Rektorát

Rektorát VŠEMvs

Kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA lubos.cibak@vsemvs.sk
Tajomníčka rektorky Ing. Gabriela REPOVÁ gabriela.repova@vsemvs.sk
Sekretariát rektorky Eleonóra SMATANOVÁ eleonora.smatanova@vsemvs.sk
Personálne a právne oddelenie JUDr. Vladimír VELČICKÝ vladimir.velcicky@vsemvs.sk
Mgr. Vladimír VELČICKÝ ml. vladimir.velcicky2@vsemvs.sk
Pedagogické oddelenie Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ vedúca oddelenia anna.chorvathova@vsemvs.sk
Študijné oddelenie Marcela KYSUCKÁ
marcela.kysucka@vsemvs.sk


Oddelenie vedy a výskumu JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemvs.sk
Referát pre public relations PhDr. Lucia BALAJOVÁ lucia.balajova@vsemvs.sk
BSBA Martin CIBÁK  martin.cibak@vsemvs.sk
 

Oddelenie ekonomiky a plánovania rozpočtu Mgr. Cecília SAHAJOVÁ cecilia.sahajova@vsemvs.sk
Oddelenie správy majetku Soňa LEVARSKÁ sona.levarska@vsemvs.sk
Oddelenie hospodárskej správy PhDr. Zdenka ADAMEOVÁ zdenka.adameova@vsemvs.sk
Oddelenie informačných technológií Mgr. Ivan MAJERČÁK
ivan.majercak@vsemvs.sk


Akademická knižnica Mgr. Anna PAGÁČOVÁ riaditeľka knižnice anna.pagacova@vsemvs.sk
Robert KAFFAN robert.kaffan@vsemvs.sk
studovna@vsemvs.sk