sk-SKen-US
Menu

Kariérne centrum

Kariérne centrum

Cieľ Kariérneho centra

Cieľom kariérneho centra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je podpora našich študentov a absolventov pri hľadaní a získaní atraktívneho pracovného miesta prostredníctvom aktivít realizovaných kariérnym centrom, zameraných na poskytovanie informácií o aktualitách na trhu práce, zabezpečovaním poradenstva v danej problematike a organizovaním špecifických aktivít a podujatí.

Aktivity kariérneho centra

1. Informovanie o voľných pracovných miestach
 • brigády, práca na skrátený / plný úväzok (v súlade s vaším vzdelaním);
2. Poskytovanie kariérneho poradenstva
a) poskytovať študentom poradenstvo a príležitosť zdokonaliť si svoje zručnosti, ktoré im pomôžu zvýšiť možnosti uplatniť sa na trhu práce:
 • ako napísať životopis a motivačný list,
 • ako sa zaregistrovať na portáloch ponúkajúcich pracovné miesta,
 • ako sa pripraviť na výberový rozhovor,
b) podporiť študentov v rozpoznávaní svojich silných stránok a oblastí s potenciálom na rozvoj v súlade s požiadavkami pracovného trhu, napr.:
 • ako si vybrať správne pracovnú pozíciu – koučovanie,
 • assesssmet/development centrum „na nečisto“,
 • rozvojové tréningy a kurzy;
3. Organizovanie aktivít pre študentov v oblasti trhu práce:
 • sprostredkovať našim študentom návštevy veľtrhov práce,
 • sprostredkovať a organizovať stretnutia študentov so zástupcami rôznych inštitúcií zo spoločenskej praxe, zameraných na aktuálne požiadavky na uchádzačov.
4. Poskytovanie informácií o ďalších možnostiach uplatnenia:
 • informovať našich študentov o aktuálnych veľtrhoch práce,
 • informovať o ponuke štipendií, stáží, súťaží,
5. Informovanie absolventov, ako postupovať po skončení vysokej školy.