sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
13. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska"

13. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska"

5. novembra 2019

Event date: 14.11.2019 Export event

V dňoch 14. a 15. novembra 2019 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave uskutočnila 13. Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“, ktorá sa tento rok konala pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Juraja Drobu. Vysoká škola si zároveň v roku 2019 pripomína 15. výročie svojho založenia.

13. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila za účasti významných predstaviteľov z oblasti ekonomickej vedy a výskumu, spoločenskej praxe i verejného diania. Po slávnostnom príhovore rektorky VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. vystúpili s príhovormi podpredseda NR SR - doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky - J.E. pán Lin Lin, predseda Ekonomického ústavu SAV - prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK - Mgr. Jana Zápalová, poslanec  Mestského zastupiteľstva a námestník primátora hl. mesta Bratislavy - Ing. Juraj Káčer, rektor Vysokej školy Danubius - prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora - doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD., dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove - prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., dekan Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Bratislava - doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., prof. Dr. Russell Gerrard z Cass Business School of London z Veľkej Británie, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR - PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. a ďalší hostia.        

Počas medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci rozšíreného zasadnutia vedeckej rady udelila VŠEMvs čestný titul Doctor honoris causa Ing. Máriovi Lelovskému. Čestný titul získal za prínos k rozvoju vysokej školy pri príležitosti 15. výročia založenia vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Slávnostnému aktu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa predchádzalo rozhodnutie Vedeckej rady VŠEMvs v Bratislave, ktorá sa tak uzniesla na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2019. Rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. udelila súhlas k promočnému aktu v súlade so zákonom o vysokých školách č. 131/2002 a štatútom VŠEMvs.

Ing. Mário Lelovský v slávnostnom sľube uviedol, že sa zaväzuje pomáhať a šíriť dobré meno vysokej školy: „Uchovávam si vo vďačnej pamäti Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, na ktorej vystupujem na jej najvyšší stupeň a budem jej vždy pomáhať svojou autoritou a pomocnou radou. Odborné a vedecké štúdiá, ktoré som dosiaľ realizoval, neprestanem rozvíjať, aby sa šírila pravda a vzdelanosť, od ktorých závisí blaho ľudstva. Tak sľubujem.“ Pán Ing. Mário Lelovský si prevzal diplom a pamätnú medailu z rúk Dr. h. c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc., rektorky VŠEMvs.

Dr. h. c. Ing. Mário Lelovský od roku 2014 pôsobí vo funkciách prezidenta a 1. viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a pôsobí vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektoru, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Od roku 2014 je viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. Od roku 2016 spolu s tímom pripravoval a v roku 2017 založil slovenskú národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania a v septembri 2017 bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej koalície SR. 

Prínos Dr. h. c. Ing. Mária Lelovského pre rozvoj Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave sa koncentruje na prípravu a realizáciu študijných programov inovatívne zameraných na oblasť digitalizácie a implementácie Informačných a komunikačných technológií (IKT) v hospodárskej a spoločenskej praxi. Tieto aktivity prispeli k inovácii študijných programov na VŠEMvs a zapojeniu sa do činnosti Digitálnej koalície. Príprava a realizácia programov vzdelávania orientovaných na digitálne zručnosti a ich konkrétna implementácia v praxi je vysoko hodnotená aj Európskou úniou v oblasti vzdelávania. Nové programy vzdelávania majú aj pridanú hodnotu v internacionalizácii štúdia na VŠEMvs v Bratislave.

13. Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“ ďalej prebiehala v dvoch sekciách, v ktorých odznelo 21 odborných príspevkov. Všetky príspevky budú publikované v najbližšom čísle  vedeckého časopisu VŠEMvs „Verejná správa a regionálny rozvoj“.

Počas konferencie zároveň odprezentovala publikačné výstupy pedagogických pracovníkov VŠEMvs za obdobie rokov 2014 - 2019. Tlač

Kalendár udalostí

«november 2019»
poutstštpisone
28293031123
456
6.11.2019
594

Prednáška Ing. Richarda Sulíka na VŠEMvs

Na pozvanie rektorky VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc....
Viac...
78910
11121314151617
18192021
21.11.2019
578

Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky sa budú konať dňa 21. novembra 2019 (štvrtok)...
Viac...
222324
2526272829301
2345678