NOVINKA – Švajčiarsky koncept hotelového manažmentu na Slovensku
 

Švajčiarska škola Alpine Center v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave otvára spoločné štúdium pozostávajúce s akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti Hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma.

Viac informácií o štúdiu a prihlášku nájdete na stránkach  VŠEMvs alebo Alpine Center.

 
 

 

Dôležité udalosti a informácie

24.10.2014 - Doplňujúce pedagogické štúdium

 

Pre študentov a absolventov magisterského študijného programu MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA sme pripravili akreditovaný program Doplňujúceho pedagogického štúdia.

Čítajte viac ...

 
09.10.2014 - Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky sa budú konať dňa 3.12.2014 o 9:00 v priestoroch VŠEMvs na Furdekovej č. 16 v Bratislave.

 
06.10.2014 - Rigorózne skúšky

Študenti, ktorí sa zúčastnia rigoróznych skúšok v novembri 2014 (presný termín bude študentom oznámený mailom), musia rigorózne práce odovzdať 2x v pevnej väzbe a 1x na CD vo formáte pdf  do 31.10.2014.
Všetky potrebné informácie k rigoróznej skúške poskytne Ing. Anna Chorváthová -
anna.chorvathova@vsemvs.sk.

 
03.10.2014 - Slávnostné otvorenie akademického roka

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. navštívil dňa 1.10.2014  našu vysokú školu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františkom Palkom sa zúčastnili slávnostného otvorenia akademického roka 2014/2015.

Čítajte viac ...

 
26.09.2014 - PANORAMA č. 3

Vychádza tretie číslo prezentačného časopisu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - PANORAMA.

 
25.09.2014 - CROMA International Scientific Journal

Výzva na podávanie príspevkov do spoločného časopisu VŠEMvs  a organizácie AVADA - CROMA 2/2014.

Uzávierka prijímania abstraktov k plánovaným príspevkom: 17.10.2014
Uzávierka prijímania článkov: 11.11.2014

Čítajte viac ...

 
24.09.2014 - Pozvánka na konferenciu

12. novembra 2014 sa na pôde našej vysokej školy bude konať medzinárodná konferencia pod názvom Young Science VŠEMvs 2014.

Čítajte viac ...

 
12.09.2014 - Rozlúčka s prof. RNDr. Kolomanom Ivaničkom, DrSc.

Dňa 18. augusta 2014 sme sa na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave rozlúčili s prof. RNDr. Kolomanom Ivaničkom, DrSc., ktorý od roku 2011 až do svojho skonu pôsobil ako riaditeľ Inštitútu európskych, národných a globálnych štúdií na našej vysokej škole.

Čítajte viac ...

 
04.08.2014 - ERASMUS - Intensive Programme Rural Tourism Development

V dňoch 6. až 19. júla 2014 VŠEMvs v spolupráci s partnerskými zahraničnými vysokými školami úspešne zavŕšila  realizačnú fázu projektu ERASMUS pod názvom „Roural Tourism Development“.

Čítajte viac ...

 
24.07.2014 - Predstaviteľka renomovanej americkej St. John univerzity na návšteve VŠEMvs

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. sa 9. júla 2014 v priestoroch VŠEMvs uskutočnilo pracovné stretnutie s Dr. Connie Evashwick, FACHE, CHP, CAE - predstaviteľkou renomovanej americkej St. John univerzity.

Čítajte viac ...

 
10.07.2014 - VŠEMvs členom medzinárodnej organizácie ASPIM EUROPA

Dňa 7. júla 2014 podpísala rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. prihlášku, na základe ktorej sa VŠEMvs stala riadnym členom medzinárodnej organizácie ASPIM EUROPA.

Čítajte viac ...

 
06.07.2014 - Medzinárodná vedecká konferencia v Nesvadoch

Dňa 19.6.2014 Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Akciovou spoločnosťou Agrorent Nesvady usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Ekonomická a sociálna diferenciácia podnikov v špecifickom prostredí regiónov“.

Čítajte viac ...

 
30.06.2014 - Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 
27.06.2014 - Prijímacie konanie na akademický rok 2014/2015

Vážení záujemcovia o štúdium na našej vysokej škole!

Termín na podávanie prihlášok na akademický rok 2014/2015 sa predlžuje do 31.8.2014.
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii
Prijímacie konanie.

Na prihlásenie použite prosím
Elektronickú prihlášku.

Ďakujeme za Váš záujem!

 
27.06.2014 - Rektorka VŠEMvs ocenená medailou UK

Dňa 26. júna 2014 pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského udelil jej rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pamätnú medailu UK rektorke VŠEMvs prof. Ing. Viere Cibákovej, CSc.

Čítajte viac ...

 
28.05.2014 - Prednáška Ľubomíra Plaia

21. mája 2014 prijala na pôde VŠEMvs rektorka prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  odborníka na problematiku štátnej služby a verejnej  správy  Ľubomíra Plaia, ktorý prítomným akademickým funkcionárom a pedagógom prezentoval prednášku na tému „Súčasná podoba štátnej služby“.

Čítajte viac ...

 
23.05.2014 - 10. ročník ŠVOČ na VŠEMvs

V pondelok 19. mája 2014 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnil 10. ročník súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť s medzinárodnou účasťou.

Čítajte viac ...

 
14.05.2014 - BOARD MEETING 66

29.4.2014 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave uskutočnila významná medzinárodná študentská aktivita Board meeting 66, ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 študentov a významných hostí  z 13 krajín európskeho priestoru.

Čítajte viac ...

 
06.05.2014 - Prednáška Milana Ftáčnika

Dňa 29.4.2014 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. na tému „Komunálna politika a rozvoj miest“

Čítajte viac ... 

 
06.05.2014 - Prednáška Borisa Zalu

Dňa 30.4.2014 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu doc. PhDr. Borisa Zalu, CSc. na tému „Hodnotové založenie Európy – europeanizmus“.

Čítajte viac ...

 
05.05.2014 - Prednáška Russella Gerrarda

Dňa 15.4.2014 navštívil VŠEMvs prodekan Cass Bussiness School City University London Dr. Russell Gerrard, PhD. a prezentoval prednášku na tému „Insurance, Investment and Pension Funds in UK“

Čítajte viac ...

 
24.04.2014 - Pedagógovia VŠEMvs na konferencii v Maďarsku

V dňoch 26.3.2014 až 28.3.2014 sa na Károly Róbert Főiskole v maďarskom Gyöngyösi uskutočnila XIII. medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa aktívne zúčastnili pedagógovia z VŠEMvs - profesor Gozora a docentka Hudáková.

Čítajte viac ...

 
14.04.2014 - Predstavitelia VŠEMvs na medzinárodnej konferencii v Moskve

V dňoch 31.3.2014 až 5.4.2014 sa predstavitelia VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Nora Štangová, CSc., doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. a PhDr. Agnesa Víghová, PhD. zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie v Moskve.  Konferenciu organizovala partnerská Ruská štátna humanitárna univerzita.

Čítajte viac ...

 
07.04.2014 - Návšteva Martina Kahanca

17.3.2014 navštívil VŠEMvs Martin Kahanec, Senior Research Associate, zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie na Inštitúte pre štúdium práce IZA v Bonne.

Čítajte viac ...

 
07.04.2014 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody navštívili našu vysokú školu experti z medzinárodnej organizácie  Global Water Partnership Central and Eastern Europe a zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SR.

Čítajte viac ...

 
10.03.2014 - Návšteva profesora Chan Kei THONGA

20. februára 2014 navštívil našu vysokú školu už po druhýkrát profesor Chan Kei THONG z Trinity Western University v Kanade.

Čítajte viac ...

 
21.01.2014 - Dištančné vzdelávanie na VŠEMvs

Dňa 14. januára 2014 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnil metodický vedecký seminár Skúsenosti a rozvoj dištančného vzdelávania vo vybraných predmetoch na VŠEMvs .
Cieľom seminára bolo hlavne poukázať na možnosti využitia moderných vyučovacích metód na našej vysokej škole.
 
Čítajte viac ...

 
13.01.2014 - Medzinárodný projekt PUMAKO - záverečná konferencia

Dňa 10.12.2013 sa vo Viedni na FH Campus uskutočnila záverečná konferencia k projektu PUMAKO. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie úloh projektu, prezentácia systému vzdelávania vo verejnej správe SR, účasť na diskusii k projektu – udržateľnosť projektu a udeľovanie certifikátov účastníkom vzdelávacích kurzov zo SR a Rakúska.

Čítajte viac ...

 
09.01.2014 - Profesor Gozora ocenený ministrom školstva

28.11.2013 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Ústavu  ekonómie a manažmentu VŠEMvs profesor Gozora.

Čítajte viac ...

 
08.01.2014 - Návšteva rektora Medzinárodnej akadémie biznisu z Kazachstanu
28.11.2013 navštívil našu vysokú školu počas návštevy SR rektor súkromnej Medzinárodnej akadémie biznisu v Kazachstane - Kazbek Abylkasovič Saginov.

Čítajte viac ...
 
08.01.2014 - VŠEMvs na dvojstupňovom cvičení UPSVaR

VŠEMvs sa ako partner MPSVaR SR zúčastnila dvojstupňového cvičenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v  Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni  v dňoch 20. a 21.11.2013.

Čítajte viac ...

 
17.12.2013 - Prednáška guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Dňa 16.12.2013 navštívil VŠEMvs guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., ktorý vystúpil s prednáškou na tému  „Aktuálne otázky bankového dohľadu v EÚ”. 

Čítajte viac ...

 
28.11.2013 - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na VŠEMvs

21.11.2013 navštívil našu vysokú školu podpredseda Európskej komisie pre inštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti - JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Čítajte viac ...

 
25.11.2013 - Rektorka VŠEMvs odovzdala úspešným športovcom ďakovné listy

Už po niekoľkýkrát sa naša vysoká škola zúčastnila na medzinárodnom športovom podujatí v Taliansku, ktoré nesie názov EuroRoma. Ako býva zvykom, zastúpenie sme mali v kolektívnych športoch – vo futsale a basketbale. Púť futsalistov sa skončila pred bránami do semifinále, no basketbalisti si domov odniesli historicky prvú medailu pre našu vysokú školu na tomto podujatí, keď obsadili vynikajúce tretie miesto.

Čítajte viac ...

 
21.11.2013 - Medzinárodný vedecký seminár Politické a ekonomické príčiny migračných procesov ...

Dňa 14.11.2013 sa v priestoroch VŠEMvs v rámci Týždňa vedy 2013 uskutočnil medzinárodný vedecký seminár na tému „Politické a ekonomické príčiny a dôsledky súčasných migračných procesov v SR a ČR“.

Čítajte viac ...

 
21.11.2013 - Profesor Ivanička ocenený ministrom školstva

Dňa 14.11.2013 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. 
V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si cenu prevzal profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. z našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
20.11.2013 - Výsledky výberového konania pre ERASMUS mobility študentov

13.11.2013 sa uskutočnilo výberové konanie pre ERASMUS mobility študentov na letný semester akademického roka 2013/2014.

Čítajte viac ...

 
14.11.2013 - Medzinárodná konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

7.11.2013 usporiadala naša vysoká škola medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska.

Čítajte viac ...

 
05.11.2013 - Akreditácia MMSP - II. stupeň

Dňa 24.10.2013 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič rozhodnutie, v ktorom priznáva Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave právo udeľovať akademický titul magister absolventom  študijného programu

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 
v rámci študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Rozhodnutie pre dennú formu štúdia
Rozhodnutie pre externú formu štúdia

 
11.10.2013 - Konferencia „Young V4 Science 2013“

V dňoch 2. – 4. októbra 2013 sa na našej vysokej škole uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia zameraná na mladú vedu pod názvom „Young V4 Science 2013“.

Čítajte viac ...

 
01.10.2013 - Minister Robert Kaliňák navštívil VŠEMvs

Podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák dňa 1. októbra 2013 navštívil Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Čítajte viac ...

 
06.08.2013 - K významnému životnému jubileu rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc.

Dňa 6. augusta 2013 sa dožíva významného životného jubilea rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Čítajte viac ...

 
15.07.2013 - Prezident SR vymenoval prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. za rektorku VŠEMvs v Bratislave

Dňa 10. júla 2013 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. za rektorku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Čítajte viac ...

 
16.04.2013 - Dobrý anjel na VŠEMvs

Dňa 11.4.2013 navštívil našu vysokú školu Ing. Andrej KISKA zakladateľ neziskovej organizácie Dobrý anjel.

Čítajte viac ...

 
19.02.2013 - Premiér Robert Fico opäť prednášal na VŠEMvs

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc. prijal pozvanie rektorky VŠEMvs v Bratislave prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. a dňa 19. februára 2013 navštívil našu vysokú školu.

Čítajte viac ...

 
27.11.2012 - Doplňujúce pedagogické štúdium na VŠEMvs

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pripravila v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z.z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu od akademického roka 2012/2013 štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium.

Čítajte viac ...

 
Prezentačné video VŠEMvs
 

 
 
TwinRegion Scorecard
 


 

Príležitosť pre študentov, odbornú verejnosť a mestá a obce získať:

  • podklady na záverečné a rigorózne práce;
  • nástroj na výskum;
  • nástroj na hľadanie partnerov spolupráce.
 
 
Menovanie rektorky Viery Cibákovej
 

 
 
VŠEMvs na Facebooku
 
 
 

 

Oznamy

21.08.2014 - VŠEMvs na Behu od Tatier k Dunaju 2014

Po úspešnom absolvovaní 1. ročníka Behu od Tatier k Dunaju sa v sobotu 16.8.2014 na štart v Jasnej opäť postavili aj bežci VŠEMvs. 

Čítajte viac ...

 
09.05.2014 - UNIVERZITNÁ REGATA Bratislava 2014

3. mája 2014 sa študenti našej vysokej školy zúčastnili na podujatí Univerzitná regata 2014, ktorej organizátorom bola STU v Bratislave. VŠEMvs mala zastúpenie v malej regate a minifutbale.
Čítajte viac ...

 
25.04.2014 - 67. ročník Národného behu DEVÍN - BRATISLAVA

13. apríla 2014 sa postavili aj študenti a pedagógovia našej vysokej školy na štart tradičného bežeckého podujatia - Národného behu Devín - Bratislava.

Čítajte viac ...

 
09.04.2014 - ČSOB Bratislava Marathon 2014

4. až 6. apríla  2014 sa v Bratislave konal 9. ročník bežeckého podujatia pod názvom ČSOB Bratislava Marathon 2014 aj za účasti študentov a pedagógov našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
13.01.2014 - Filip Winkler víťazným strelcom výberu EUHL

Na začiatku roka 2014 mala Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) sviatok a to v podobe zápasu, v ktorom sa stretol výber hráčov EUHL proti výberu hráčov druhej divízie American Collegiate Hockey Association (ACHA D2). V nedeľu 5. januára odohral medzinárodný priateľský duel aj za účasti troch útočníkov nášho vysokoškolského tímu VŠEMvs Managers – Filipa Winklera, Norberta Hudcovského a Lukáša Muchu a taktiež trénera Ivana Dorniča.

Čítajte viac ...
 

 
10.01.2014 - Plavecké preteky Vianočný kapor

Katedra športu a voľnočasových aktivít zorganizovala 16.12.2013 ako jednu z posledných akcií v roku 2013 predvianočné plavecké preteky VIANOČNÝ KAPOR. Zúčastniť sa mohol každý, bez ohľadu na plaveckú výkonnosť.

Čítajte viac ...

 
28.11.2013 - STU Engineers vs. VŠEMvs MANAGERS

18. novembra 2013 hostil Hokejový štadión Vladimíra Dzurillu ďalší zo zápasov EUHL na Slovensku, v ktorom sa stretli tímy Slovenskej technickej univerzity – STU Engineers a našej vysokej školy – VŠEMvs Managers.
Čítajte viac ...

 
27.11.2013 - Študenti VŠEMVS v zahraničí

Zahraničné mobility študentov našej vysokej v zimnom semestri akademického roka 2013/2014.

Čítajte viac ...

 
25.11.2013 - EUROROMA 2013

14. až 17.11.2013 naše vysokoškolské športové tímy reprezentovali VŠEMvs vo futsale a basketbale na medzinárodnom univerzitnom športovom podujatí EUROROMA 2013 v talianskej metropole.

Čítajte viac ...

 
11.10.2013 - Prvý zápas VŠ basketbalovej ligy na horúcej pôde FTVŠ

Prvý zápas Vysokoškolskej ligy odohral tím VŠEMvs na pôde FTVŠ, ktorá má v kádri viacerých prvoligových hráčov. Na zápas všetci naši hráči nastupovali s tým, že si idú zahrať dobrý basketbal a potrápiť favorita súťaže, čo sa im napokon aj podarilo.

Čítajte viac ...

 
03.10.2013 - Ponuka kurzov všeobecnej a odbornej taliančiny na VŠEMvs

Poradenská spoločnosť  ITALIANSKONSULTING ponúka denným aj externým študentom VŠEMvs možnosť  individuálnych a skupinových kurzov všeobecnej a odbornej taliančiny pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurzy bude viesť skúsený učiteľ taliančiny a majiteľ  poradenskej spoločnosti  ITALIANSKONSULTING  Dr. Giovani Gentile. Kurzy budú prebiehať v priestoroch VŠEMvs na Furdekovej 16.  Podrobnosti o organizácii kurzov  vrátane ceny a profesijného životopisu lektora nájdete v priloženom súbore.

 
14.08.2013 - Poďakovanie študentky VŠEMvs

 
26.03.2013 - Tím bežcov VŠEMvs na 66. ročníku Devín – Bratislava

Tento rok sa podarilo poskladať zatiaľ najpočetnejší tím bežcov našej vysokej školy, ktorí sa v nedeľu 7.4.2013 postavili na štart 66. ročníka Národného behu Devín – Bratislava.

Čítajte viac ...

 
18.03.2013 - Basketbalisti VŠEMvs

Basketbalová sezóna tímu VŠEMvs sa tento akademický rok vo vysokoškolskej lige skončila.

Čítajte viac ...

 
13.02.2013 - Študenti VŠEMvs na Vajnorskom ľadovom pohári

Mestská časť Bratislava – Vajnory organizovala v dňoch 9. - 10.2.2013 4. ročník amatérskeho hokejového turnaja pod názvom Vajnorský ľadový pohár, na ktorom sa zúčastnil aj hokejový tím zostavený zo študentov našej vysokej školy.
Čítajte viac ...

 
06.02.2013 - Dobrovoľná prax našich študentov

Naši študenti si z vlastnej iniciatívy vyhľadali možnosť vykonávať odbornú prax po celú dobu štúdia. Na Miestnom úrade v Rači našli pochopenie u predstaviteľov mestskej časti a tak sa od zimného semestra akademického roku 2012/2013 aktívne zapájajú do činnosti miestneho úradu.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Curling Cup VŠEMvs 2012

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs v spolupráci so Študentskou radou a ESN zorganizovala 4.12.2012 Curling Cup VŠEMvs.

Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Stolnotenisový turnaj VŠEMvs

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs zorganizovala 29.11.2012 turnaj v stolnom tenise.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - EuroRoma 2012

15. až 18.11.2012 sa naši študenti zúčastnili na 12. ročníku populárneho medzinárodného univerzitného podujatia.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Študentský beh 2012

Študenti VŠEMvs oslávili Medzinárodný deň študentov účasťou na Študentskom behu 2012.

Čítajte viac ...

 
22.10.2012 - Basketbalisti VŠEMvs zatiaľ 1 : 1

Vysokoškolská liga v basketbale je už v plnom prúde aj za našej účasti. Basketbalisti VŠEMvs majú za sebou druhé kolo VŠ ligy.

Čítajte viac ...

 
20.10.2012 - 2. ročník Seneckého behu s účasťou VŠEMvs

Na štart 2. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier v sobotu 29. septembra 2012 sa postavilo 152 bežcov v 9 kategóriách. Našu vysokú školu reprezentovalo v behu šesť bežcov - traja študenti, dve študentky a jeden pedagóg.

Čítajte viac ...

 
13.06.2012 - Internet Conference

14. – 25.5. 2012 zorganizovala naša vysoká škola pod záštitou rektorky, prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. 1. medzinárodnú internetovú konferenciu Mladá veda VŠEMvs 2012.
Podrobnosti
PRÍSPEVKY

From 14th May till 25th May organized our higher educational institution, under the auspices of Madame Rector, prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., 1. International Internet Conference YOUNG SCIENCE 2012.
Details
ARTICLES

 
23.05.2012 - Študenti VŠEMvs vo Vysokých Tatrách

V dňoch 15. – 18. mája 2012 organizovala Katedra športu a voľnočasových aktivít pre študentov našej vysokej školy turisticko-poznávací kurz.
Čítajte viac ...

 
23.05.2012 - Naši študenti na turnaji O pohár rektora UCM

Tím našej vysokej školy sa 10. mája 2012 zúčastnil na medziuniverzitnom turnaji „O pohár rektora UCM“ v Trnave a umiestnil sa na krásnom 2. mieste.
Čítajte viac ...

 
10.05.2012 - Športovci VŠEMvs na UniHrách 2012

1.5.2012 sa za našej účasti uskutočnilo už 4. pokračovanie študentského športového podujatia pod názvom „UniHry 2012“.
Čítajte viac ...

 
07.05.2012 - VŠEMvs na kolieskach

Študenti VŠEMvs spoločne privítali letné počasie športom na kolieskach. V rámci psychohygieny organizmu, ktorý začína bojovať so skúškovým obdobím, sa v krásny slnečný piatkový deň 27. apríla 2012 študenti prišli spoločne odreagovať na hrádzu v Petržalke.
Čítajte viac ...

 
26.04.2012 - Tím VŠEMvs na 65. Národnom behu Devín - Bratislava

V nedeľu 15.4.2012 sa uskutočnil už 65. ročník cestného behu pod názvom Národný beh Devín – Bratislava.
Naša vysoká škola mala v štartovom poli zastúpenie v podobe tímu, do ktorého sa prihlásilo rekordných 14 bežcov.
Čítajte viac ...