Dôležité udalosti a informácie

15.04.2014 - ŠVOČ 2014

Rektorka VŠEMvs v Bratislave v spolupráci so študentskou radou VŠEMvs vyhlasuje na deň 19. mája 2014 10. ročník celoškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
 
Čítajte viac ...

 
14.04.2014 - Predstavitelia VŠEMvs na medzinárodnej konferencii v Moskve

V dňoch 31.3.2014 až 5.4.2014 sa predstavitelia VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Nora Štangová, CSc., doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. a PhDr. Agnesa Víghová, PhD. zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie v Moskve.  Konferenciu organizovala partnerská Ruská štátna humanitárna univerzita.

Čítajte viac ...

 
11.04.2014 - Pozvánka na prednášku

Dňa 29.4.2014 sa na VŠEMvs uskutoční prednáška primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. na tému „Komunálna politika a rozvoj miest“.

Začiatok prednášky je o 10:00 v miestnosti F1,2 na Furdekovej 16 v Bratislave.

 
11.04.2014 - Výberové konanie pre ERASMUS+ mobility študentov

24.4.2014 sa uskutoční výberové konanie pre ERASMUS+ mobility študentov na akademický rok 2014/2015.

Čítajte viac ...

 
11.04.2014 - Pozvánka na prednášku

V utorok  15.4.2014 navštívi VŠEMvs prodekan Cass Bussiness School  City University London Dr. Russell Gerrard, PhD., ktorý uvedie prednášku na tému „Insurance, investment and pension funds in UK“

Prednáška sa začína o 9:15 v miestnosti F4 na Furdekovej 16 v Bratislave.

 
11.04.2014 - Pozvánka na prednášku

V pondelok  14.4.2014 sa na VŠEMvs uskutoční  prednáška predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. na tému „Regióny v procese Európskych globalizačných fondov“.

Prednáška začína o 10:00 v miestnosti F2,3 na Furdekovej 16 v Bratislave.

 
07.04.2014 - Návšteva Martina Kahanca

17.3.2014 navštívil VŠEMvs Martin Kahanec, Senior Research Associate, zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie na Inštitúte pre štúdium práce IZA v Bonne.

Čítajte viac ...

 
07.04.2014 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody navštívili našu vysokú školu experti z medzinárodnej organizácie  Global Water Partnership Central and Eastern Europe a zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SR.

Čítajte viac ...

 
31.03.2014 - Prijímacie konanie na akademický rok 2014/2015

Vážení záujemcovia o štúdium na našej vysokej škole!

Termín na podávanie prihlášok na akademický rok 2014/2015 je stanovený na 30.6.2014.
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii
Prijímacie konanie.

Na prihlásenie použite prosím
Elektronickú prihlášku.

Ďakujeme za Váš záujem!

 
10.03.2014 - Návšteva profesora Chan Kei THONGA

20. februára 2014 navštívil našu vysokú školu už po druhýkrát profesor Chan Kei THONG z Trinity Western University v Kanade.

Čítajte viac ...

 
21.01.2014 - Dištančné vzdelávanie na VŠEMvs

Dňa 14. januára 2014 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnil metodický vedecký seminár Skúsenosti a rozvoj dištančného vzdelávania vo vybraných predmetoch na VŠEMvs .
Cieľom seminára bolo hlavne poukázať na možnosti využitia moderných vyučovacích metód na našej vysokej škole.
 
Čítajte viac ...

 
13.01.2014 - Medzinárodný projekt PUMAKO - záverečná konferencia

Dňa 10.12.2013 sa vo Viedni na FH Campus uskutočnila záverečná konferencia k projektu PUMAKO. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie úloh projektu, prezentácia systému vzdelávania vo verejnej správe SR, účasť na diskusii k projektu – udržateľnosť projektu a udeľovanie certifikátov účastníkom vzdelávacích kurzov zo SR a Rakúska.

Čítajte viac ...

 
09.01.2014 - Profesor Gozora ocenený ministrom školstva

28.11.2013 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Ústavu  ekonómie a manažmentu VŠEMvs profesor Gozora.

Čítajte viac ...

 
08.01.2014 - Návšteva rektora Medzinárodnej akadémie biznisu z Kazachstanu
28.11.2013 navštívil našu vysokú školu počas návštevy SR rektor súkromnej Medzinárodnej akadémie biznisu v Kazachstane - Kazbek Abylkasovič Saginov.

Čítajte viac ...
 
08.01.2014 - VŠEMvs na dvojstupňovom cvičení UPSVaR

VŠEMvs sa ako partner MPSVaR SR zúčastnila dvojstupňového cvičenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v  Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni  v dňoch 20. a 21.11.2013.

Čítajte viac ...

 

 
17.12.2013 - Prednáška guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Dňa 16.12.2013 navštívil VŠEMvs guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., ktorý vystúpil s prednáškou na tému  „Aktuálne otázky bankového dohľadu v EÚ”. 

Čítajte viac ...

 
28.11.2013 - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič na VŠEMvs

21.11.2013 navštívil našu vysokú školu podpredseda Európskej komisie pre inštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti - JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Čítajte viac ...

 
25.11.2013 - Rektorka VŠEMvs odovzdala úspešným športovcom ďakovné listy

Už po niekoľkýkrát sa naša vysoká škola zúčastnila na medzinárodnom športovom podujatí v Taliansku, ktoré nesie názov EuroRoma. Ako býva zvykom, zastúpenie sme mali v kolektívnych športoch – vo futsale a basketbale. Púť futsalistov sa skončila pred bránami do semifinále, no basketbalisti si domov odniesli historicky prvú medailu pre našu vysokú školu na tomto podujatí, keď obsadili vynikajúce tretie miesto.

Čítajte viac ...

 
21.11.2013 - Medzinárodný vedecký seminár Politické a ekonomické príčiny migračných procesov ...

Dňa 14.11.2013 sa v priestoroch VŠEMvs v rámci Týždňa vedy 2013 uskutočnil medzinárodný vedecký seminár na tému „Politické a ekonomické príčiny a dôsledky súčasných migračných procesov v SR a ČR“.

Čítajte viac ...

 
21.11.2013 - Profesor Ivanička ocenený ministrom školstva

Dňa 14.11.2013 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. 
V kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si cenu prevzal profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. z našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
20.11.2013 - Výsledky výberového konania pre ERASMUS mobility študentov

13.11.2013 sa uskutočnilo výberové konanie pre ERASMUS mobility študentov na letný semester akademického roka 2013/2014.

Čítajte viac ...

 
14.11.2013 - Medzinárodná konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

7.11.2013 usporiadala naša vysoká škola medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska.

Čítajte viac ...

 
05.11.2013 - Akreditácia MMSP - II. stupeň

Dňa 24.10.2013 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič rozhodnutie, v ktorom priznáva Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave právo udeľovať akademický titul magister absolventom  študijného programu

MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA 
v rámci študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Rozhodnutie pre dennú formu štúdia
Rozhodnutie pre externú formu štúdia

 
11.10.2013 - Konferencia „Young V4 Science 2013“

V dňoch 2. – 4. októbra 2013 sa na našej vysokej škole uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia zameraná na mladú vedu pod názvom „Young V4 Science 2013“.

Čítajte viac ...

 
01.10.2013 - Minister Robert Kaliňák navštívil VŠEMvs

Podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák dňa 1. októbra 2013 navštívil Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Čítajte viac ...

 
27.08.2013 - Prieskum spokojnosti študentov VŠEMvs v ak. roku 2012/2013

Naša vysoká škola sa v uplynulom akademickom roku 2012/2013 už po štvrtýkrát za sebou zúčastnila medzinárodného prieskumného projektu Trendence Graduate Barometer Europe, ktorý od roku 2009 organizuje nezávislý berlínsky Trendence Institut, GmbH.

Čítajte viac ...

 
06.08.2013 - K významnému životnému jubileu rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc.

Dňa 6. augusta 2013 sa dožíva významného životného jubilea rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Čítajte viac ...

 
15.07.2013 - Prezident SR vymenoval prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. za rektorku VŠEMvs v Bratislave

Dňa 10. júla 2013 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. za rektorku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Čítajte viac ...

 
25.06.2013 - Návšteva prof. Dr. Olega Soskina

V dňoch 23. až 25. júna 2013 navštívil našu vysokú školu prof. Dr. Oleg Soskin z Národnej akadémie manažmentu v Kyjeve na Ukrajine.

Čítajte viac ...

 
24.06.2013 - Návšteva Dr. Russella Gerrarda, PhD.

Na pozvanie rektorky VŠEMvs v dňoch 16. a 18. júna 2013 navštívil našu vysokú školu Dr. Russel Gerrard, PhD. - prodekan Fakulty bakalárskych štúdií  Cass Business School of City University v  Londýne.

Čítajte viac ...

 
11.06.2013 - Prednášky dr. Alberta Russa

V rámci medzinárodného týždňa na VŠEMvs dňa 17.04.2013 a 24.04.2013 navštívil našu vysokú školu konateľ  ELIPS Slovakia, s.r.o  dr. Alberto Russo, s ktorým VŠEMvs už niekoľko rokov spolupracuje v oblasti výskumu malých a stredných podnikov na Slovensku.

Čítajte viac ...

 
04.06.2013 - Medzinárodný projekt PUMAKO - vzdelávací kurz Životné prostredie a klimatické zmeny

V dňoch 24. až 27. apríla 2013 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave a v prevádzkovom zariadení mesta Skalica uskutočnil v poradí posledný vzdelávací modul 5 – Životné prostredie a klimatické zmeny v rámci medzinárodného projektu PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy, ktorý VŠEMvs realizuje v spolupráci s univerzitou FH Campus vo Viedni, Výskumným centrom verejnej správy KDZ a projektovou a poradenskou spoločnosťou Hill vo Viedni. 

Čítajte viac ...

 
29.05.2013 - Medzinárodný týždeň na VŠEMvs

V dňoch 15. až 19. apríla 2013 sa uskutočnil prvý ročník Medzinárodného týždňa na VŠEMvs za účasti významných predstaviteľov zahraničných vysokých škôl. Všestranne plodný týždeň rokovaní a prednášok bol zavŕšený podpisom dvoch zmlúv o spolupráci medzi VŠEMvs v Bratislave a troma subjektmi zo zahraničia.

Čítajte viac ...

 
29.05.2013 - Úspech našich študentov na medzinárodnej konferencii

23. – 26. apríla 2013 sa v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve konala medzinárodná študentská konferencia na tému „ Mechanizmus zabezpečenia sociálnych štandardov v jednotlivých krajinách v podmienkach ekonomickej recesie“.  Na tejto konferencii dosiahla prenikavý úspech naša študentka Veronika Csémiová.

Čítajte viac ...

 
26.04.2013 - Odborný seminár Doprava, preprava a decentralizácia

4.4.2013 sa na pôde našej vysokej školy uskutočnil odborný seminár na tému Doprava, preprava a decentralizácia, ktorý zorganizovali Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. v rámci grantového projektu VŠEMvs „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“.

Čítajte viac ...

 
23.04.2013 - Odborný seminár Odpadové hospodárstvo a decentralizácia

21.3.2013 sa na pôde našej vysokej školy uskutočnil odborný seminár na tému „Odpadové hospodárstvo a decentralizácia“, ktorý zorganizovali Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. v rámci grantového projektu VŠEMvs „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“.

Čítajte viac ...

 
22.04.2013 - ŠVOČ 2013

18. apríla 2013  sa na našej vysokej škole konal 9. ročník celoškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Čítajte viac ...

 
16.04.2013 - Dobrý anjel na VŠEMvs

Dňa 11.4.2013 navštívil našu vysokú školu Ing. Andrej KISKA zakladateľ neziskovej organizácie Dobrý anjel.

Čítajte viac ...

 
10.04.2013 - Predstaviteľ VŠEMvs na medzinárodnej vedeckej konferencii na Ukrajine

V dňoch 3. až 5. apríla 2013 sa predstaviteľ  VŠEMvs doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. – 1. prorektor a prorektor pre zahraničné vzťahy a PR zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie „Informačné technológie, ekonomika a právo“, ktorú usporiadala partnerská privátna Bukovinská univerzita v Černivciach na Ukrajine.

Čítajte viac ...

 
04.04.2013 - Odborný seminár Kultúrna politika a decentralizácia

7.3.2013 sa na pôde našej vysokej školy uskutočnil ďalší zo série odborných seminárov tentoraz na tému „Kultúrna politika a decentralizácia“, ktorý zorganizovali Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. v rámci grantového projektu VŠEMvs „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“.
Čítajte viac ...

 
04.04.2013 - Doc. Ing. Michal Oláh, CSc. ocenený medailou sv. Gorazda

Dňa 25.3.2013 si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzal medailu sv. Gorazda doc. Ing. Michal Oláh, CSc.

Čítajte viac ...

 
21.03.2013 - Medzinárodný seminár Dôsledky podvodov vo finančnom účtovníctve

18.3.2013 o 10:00 sa na našej vysokej škole konal medzinárodný seminár na tému Dôsledky podvodov vo finančnom účtovníctve. Hlavným prednášajúcim je profesor Helmut Siller z Viedne.

Čítajte viac ...

 
21.03.2013 - Odborný seminár Regionálne školstvo a decentralizácia

7.2.2013 zorganizovali Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. v rámci grantového projektu našej vysokej školy „Tretia etapa decentralizácie Slovenska“ ďalší zo série odborných seminárov tentoraz na tému „Regionálne školstvo a decentralizácia“.
Čítajte viac ...

 
08.03.2013 - Prednáška veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na VŠEMvs

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc.  navštívil  5. marca 2013 našu vysokú školu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie - J. E. Christian Martin Fotsch. Počas návštevy uskutočnil prednášku na tému „Fungovanie štátu na príklade Švajčiarska“.

Čítajte viac ...

 
25.02.2013 - Delegácia VŠEMvs na medzinárodnej vedeckej konferencii v Rusku

Na pozvanie Ruskej  štátnej  humanitnej  univerzity v Moskve (RGGU) uskutočnili v dňoch 17. až 20. februára 2013 pracovnú cestu predstaviteľky VŠEMvs v Bratislave prof. Ing. Nora Štangová, CSc. a PhDr. Agneša Víghová, PhD.

Čítajte viac ...

 
19.02.2013 - Premiér Robert Fico opäť prednášal na VŠEMvs

Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc. prijal pozvanie rektorky VŠEMvs v Bratislave prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. a dňa 19. februára 2013 navštívil našu vysokú školu.

Čítajte viac ...

 
31.01.2013 - „Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev“

30. januára 2013 sa na pôde VŠEMvs uskutočnil odborný vedecký seminár pod názvom „Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev“, ktorý organizoval Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o., ako prvý zo série seminárov, ktoré za podpory rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. bude ústav spolu s odborníkmi výskumného centra v priebehu tohto roka organizovať.

Čítajte viac ...

 
30.01.2013 - Medzinárodný projekt PUMAKO - vzdelávací kurz Hospodársky rozvoj

23. januára až 26. januára 2013 sa konal v sídle Katedry verejnej správy vysokej školy FH-Campus Viedeň na zámku Schloss Laudon vo Viedni aj za účasti našich zástupcov už v poradí tretí modul vzdelávacieho kurzu Public Management Platforma, realizovaného v rámci medzinárodného cezhraničného projektu PUMAKO.
Čítajte viac ...

 
17.01.2013 - Predseda ÚSŽZ na návšteve VŠEMvs

Dňa 8. januára 2013 navštívil VŠEMvs v Bratislave RNDr. Igor Furdík – predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítajte viac ...

 
14.01.2013 - Medzinárodný večer zahraničných študentov

Dňa 17.12.2012 usporiadala študentská organizácia ERASMUS Student Network VŠEMvs v spolupráci s Vedením VŠEMvs Medzinárodný večer zahraničných študentov.
Čítajte viac ...

 
27.11.2012 - Doplňujúce pedagogické štúdium na VŠEMvs

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pripravila v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z.z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu od akademického roka 2012/2013 štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium.

Čítajte viac ...

 
02.04.2012 - Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. na návšteve VŠEMvs

Vo štvrtok 29. marca 2012 navštívil našu vysokú školu odborník na ústavné právo a predseda politickej strany SMER – SD doc. JUDr. Robert Fico, CSc., ktorý s potešením prijal možnosť  vystúpiť pred našimi študentmi s prednáškou na tému „Ľudské práva a ústava“.

Čítajte viac ...

 
13.03.2012 - PANORAMA

Vychádza prvé číslo prezentačného časopisu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - PANORAMA.

 
28.10.2011 - Uplatnenie absolventov VŠEMvs v praxi

Absolventi našej školy medzi najúspešnejšími v uplatnení sa v praxi!

Denník SME uverejnil
 prehľad o absolventskej miere nezamestnanosti, ktorý pripravilo ministerstvo školstva.
Čítajte viac ... 

 
Prezentačné video VŠEMvs
 

 
 
Menovanie rektorky Viery Cibákovej
 
 
 
VŠEMvs na Facebooku
 
 
 

 

Oznamy

09.04.2014 - ČSOB Bratislava Marathon 2014

4. až 6. apríla  2014 sa v Bratislave konal 9. ročník bežeckého podujatia pod názvom ČSOB Bratislava Marathon 2014 aj za účasti študentov a pedagógov našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
04.04.2014 - UNIVERZITNÁ REGATA Bratislava 2014

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs pozýva všetkých študentov na Univerzitnú regatu, ktorej organizátorom je  STU v Bratislave. Podujatie sa koná v sobotu 3. mája 2014. Naša vysoká škola je zaregistrovaná v malej regate a v minifutbale. Ak si trúfate zmerať si sily na veslárskom trenažéri a v minifutbale so študentmi z bratislavských univerzít, neváhajte a kontaktujte Katedru športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs na peter.ivanovic@vsemvs.sk.

 
01.04.2014 - 67. ročník Národného behu DEVÍN - BRATISLAVA

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs zostavuje tím 10 bežcov na Národný beh Devín - Bratislava, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.4.2014.
Neváhajte a prihláste sa do tímu VŠEMvs!


Trasa behu  
Štart: parkovisko pod hradom Devín
Cieľ: Rázusovo nábrežie (pri Propeleri)
Dĺžka: 11 625 m

Prihlásiť sa môžete do pondelka 7.4.2014 mailom na  peter.ivanovic@vsemvs.sk.

 
25.03.2014 - Medzinárodná letná univerzita - Estónsko

Ponúkame všetkým študentom VŠEMvs možnosť absolvovať medzinárodnú letnú univerzitu v Tartu v Estónsku.

Čítajte viac ...

Bližšie info Ing. Marián Kováč na marian.kovac@vsemvs.sk.

 
13.03.2014 - SPARTAN RACE 2014 - Kamzík


Katedra športu a voľnočasových aktivít hľadá 5 študentov do tímu VŠEMvs na preteky SPARTAN RACE.
Tento rok bude dejiskom Spartan Race bratislavský Kamzík. 10. mája 2014 sa tu bude konať SPARTAN SPRINT - terénny prekážkový beh, ktorého trasa bude o minimálnej dĺžke 5 km s minimálne 15 prekážkami.

Neváhajte a prihláste sa do 16.3.2014 do tímu VŠEMvs!

Bližšie info a registrácia: 
Bc. Maroš Helmecy -
maros.helmecy@vsemvs.sk

 
11.03.2014 - Odborná alebo preddiplomová prax v USA

Ponúkame všetkým študentom VŠEMvs možnosť absolvovať odbornú alebo preddiplomovú prax v USA v rámci programu SOUTHWESTERN ADVANTAGE.

Čítajte viac ...

 
21.02.2014 - Ponuka účasti na ŠVOČ na Žilinskej univerzite

Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ponúka všetkým študentom VŠEMvs možnosť zúčastniť sa súťaže o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
Súťaž je zameraná na študentské práce v sekciách Krízový manažment, Ochrana osôb, majetku a informácií a Záchranné služby.
Viac informácií o súťaži ...
Prihlášky do súťaže zasielajte najneskôr do 31.03.2014 na referát zahraničných vzťahov VŠEMvs v Bratislave.
Kontaktná osoba:
Ing. Marián Kováč, kancelária č. 117, Furdekova 16, 851 04 Bratislava
e-mail:
marian.kovac@vsemvs.sk

 
13.01.2014 - Filip Winkler víťazným strelcom výberu EUHL

Na začiatku roka 2014 mala Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) sviatok a to v podobe zápasu, v ktorom sa stretol výber hráčov EUHL proti výberu hráčov druhej divízie American Collegiate Hockey Association (ACHA D2). V nedeľu 5. januára odohral medzinárodný priateľský duel aj za účasti troch útočníkov nášho vysokoškolského tímu VŠEMvs Managers – Filipa Winklera, Norberta Hudcovského a Lukáša Muchu a taktiež trénera Ivana Dorniča.

Čítajte viac ...
 

 
10.01.2014 - Plavecké preteky Vianočný kapor

Katedra športu a voľnočasových aktivít zorganizovala 16.12.2013 ako jednu z posledných akcií v roku 2013 predvianočné plavecké preteky VIANOČNÝ KAPOR. Zúčastniť sa mohol každý, bez ohľadu na plaveckú výkonnosť.

Čítajte viac ...

 
28.11.2013 - STU Engineers vs. VŠEMvs MANAGERS

18. novembra 2013 hostil Hokejový štadión Vladimíra Dzurillu ďalší zo zápasov EUHL na Slovensku, v ktorom sa stretli tímy Slovenskej technickej univerzity – STU Engineers a našej vysokej školy – VŠEMvs Managers.
Čítajte viac ...

 
27.11.2013 - Študenti VŠEMVS v zahraničí

Zahraničné mobility študentov našej vysokej v zimnom semestri akademického roka 2013/2014.

Čítajte viac ...

 
25.11.2013 - EUROROMA 2013

14. až 17.11.2013 naše vysokoškolské športové tímy reprezentovali VŠEMvs vo futsale a basketbale na medzinárodnom univerzitnom športovom podujatí EUROROMA 2013 v talianskej metropole.

Čítajte viac ...

 
11.11.2013 - Beánia VŠEMvs

 
04.11.2013 - Študentský beh 2013

Oslávte deň študentov behom na Študentskom behu. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora športovej aktivity u mladých ľudí, u študentov a všetkých, ktorí si chcú pripomenúť, že v minulosti tiež boli študentmi.  Zabehať si môže prísť každý, každý bol predsa študentom!

Čítajte viac ...

 
04.11.2013 - 9. ročník literárnej súťaže

Minister obrany Martin Glváč vyhlasuje 9. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl.

Čítajte viac ...

 
11.10.2013 - Prvý zápas VŠ basketbalovej ligy na horúcej pôde FTVŠ

Prvý zápas Vysokoškolskej ligy odohral tím VŠEMvs na pôde FTVŠ, ktorá má v kádri viacerých prvoligových hráčov. Na zápas všetci naši hráči nastupovali s tým, že si idú zahrať dobrý basketbal a potrápiť favorita súťaže, čo sa im napokon aj podarilo.

Čítajte viac ...

 
03.10.2013 - Ponuka kurzov všeobecnej a odbornej taliančiny na VŠEMvs

Poradenská spoločnosť  ITALIANSKONSULTING ponúka denným aj externým študentom VŠEMvs možnosť  individuálnych a skupinových kurzov všeobecnej a odbornej taliančiny pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurzy bude viesť skúsený učiteľ taliančiny a majiteľ  poradenskej spoločnosti  ITALIANSKONSULTING  Dr. Giovani Gentile. Kurzy budú prebiehať v priestoroch VŠEMvs na Furdekovej 16.  Podrobnosti o organizácii kurzov  vrátane ceny a profesijného životopisu lektora nájdete v priloženom súbore.

 
14.08.2013 - Poďakovanie študentky VŠEMvs

 
26.03.2013 - Tím bežcov VŠEMvs na 66. ročníku Devín – Bratislava

Tento rok sa podarilo poskladať zatiaľ najpočetnejší tím bežcov našej vysokej školy, ktorí sa v nedeľu 7.4.2013 postavili na štart 66. ročníka Národného behu Devín – Bratislava.

Čítajte viac ...

 
18.03.2013 - Basketbalisti VŠEMvs

Basketbalová sezóna tímu VŠEMvs sa tento akademický rok vo vysokoškolskej lige skončila.

Čítajte viac ...

 
13.02.2013 - Študenti VŠEMvs na Vajnorskom ľadovom pohári

Mestská časť Bratislava – Vajnory organizovala v dňoch 9. - 10.2.2013 4. ročník amatérskeho hokejového turnaja pod názvom Vajnorský ľadový pohár, na ktorom sa zúčastnil aj hokejový tím zostavený zo študentov našej vysokej školy.
Čítajte viac ...

 
06.02.2013 - Dobrovoľná prax našich študentov

Naši študenti si z vlastnej iniciatívy vyhľadali možnosť vykonávať odbornú prax po celú dobu štúdia. Na Miestnom úrade v Rači našli pochopenie u predstaviteľov mestskej časti a tak sa od zimného semestra akademického roku 2012/2013 aktívne zapájajú do činnosti miestneho úradu.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Curling Cup VŠEMvs 2012

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs v spolupráci so Študentskou radou a ESN zorganizovala 4.12.2012 Curling Cup VŠEMvs.

Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Stolnotenisový turnaj VŠEMvs

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs zorganizovala 29.11.2012 turnaj v stolnom tenise.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - EuroRoma 2012

15. až 18.11.2012 sa naši študenti zúčastnili na 12. ročníku populárneho medzinárodného univerzitného podujatia.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Študentský beh 2012

Študenti VŠEMvs oslávili Medzinárodný deň študentov účasťou na Študentskom behu 2012.

Čítajte viac ...

 
22.10.2012 - Basketbalisti VŠEMvs zatiaľ 1 : 1

Vysokoškolská liga v basketbale je už v plnom prúde aj za našej účasti. Basketbalisti VŠEMvs majú za sebou druhé kolo VŠ ligy.

Čítajte viac ...

 
20.10.2012 - 2. ročník Seneckého behu s účasťou VŠEMvs

Na štart 2. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier v sobotu 29. septembra 2012 sa postavilo 152 bežcov v 9 kategóriách. Našu vysokú školu reprezentovalo v behu šesť bežcov - traja študenti, dve študentky a jeden pedagóg.

Čítajte viac ...

 
13.06.2012 - Internet Conference

14. – 25.5. 2012 zorganizovala naša vysoká škola pod záštitou rektorky, prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. 1. medzinárodnú internetovú konferenciu Mladá veda VŠEMvs 2012.
Podrobnosti
PRÍSPEVKY

From 14th May till 25th May organized our higher educational institution, under the auspices of Madame Rector, prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., 1. International Internet Conference YOUNG SCIENCE 2012.
Details
ARTICLES

 
23.05.2012 - Študenti VŠEMvs vo Vysokých Tatrách

V dňoch 15. – 18. mája 2012 organizovala Katedra športu a voľnočasových aktivít pre študentov našej vysokej školy turisticko-poznávací kurz.
Čítajte viac ...

 
23.05.2012 - Naši študenti na turnaji O pohár rektora UCM

Tím našej vysokej školy sa 10. mája 2012 zúčastnil na medziuniverzitnom turnaji „O pohár rektora UCM“ v Trnave a umiestnil sa na krásnom 2. mieste.
Čítajte viac ...

 
10.05.2012 - Športovci VŠEMvs na UniHrách 2012

1.5.2012 sa za našej účasti uskutočnilo už 4. pokračovanie študentského športového podujatia pod názvom „UniHry 2012“.
Čítajte viac ...

 
07.05.2012 - VŠEMvs na kolieskach

Študenti VŠEMvs spoločne privítali letné počasie športom na kolieskach. V rámci psychohygieny organizmu, ktorý začína bojovať so skúškovým obdobím, sa v krásny slnečný piatkový deň 27. apríla 2012 študenti prišli spoločne odreagovať na hrádzu v Petržalke.
Čítajte viac ...

 
26.04.2012 - Tím VŠEMvs na 65. Národnom behu Devín - Bratislava

V nedeľu 15.4.2012 sa uskutočnil už 65. ročník cestného behu pod názvom Národný beh Devín – Bratislava.
Naša vysoká škola mala v štartovom poli zastúpenie v podobe tímu, do ktorého sa prihlásilo rekordných 14 bežcov.
Čítajte viac ...