NOVINKA – Švajčiarsky koncept hotelového manažmentu na Slovensku
 

Švajčiarska škola Alpine Center v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave otvára spoločné štúdium pozostávajúce z akreditovaného programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu v oblasti Hotelového manažmentu s možnosťou získať medzinárodný certifikát Swiss Diploma.

V prípade, že máte záujem absolvovať PRÍPRAVNÝ KURZ a NULTÝ ROČNÍK ako súčasť kurzov, ktoré ponúka partner spoločného štúdia – Global Contract s.r.o., prihláste sa čo najskôr. 

Prijímacie konanie bude prebiehať od mesiaca január 2015.

Viac informácií o štúdiu a prihlášku nájdete na stránkach VŠEMvs v sekcii Prijímacie konanie alebo na stránkach Alpine Center.
 
 
Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016
 

Vážení záujemcovia o štúdium na našej vysokej škole!

Oznamujeme Vám, že prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016 predlžujeme do 31.8.2015.
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii
Prijímacie konanie.
Na prihlásenie použite prosím našu
elektronickú prihlášku.

Ďakujeme za Váš záujem!

 
 

 

Dôležité udalosti a informácie

30.06.2015 - Rigorózne skúšky v AR 2015/2016

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť rigoróznych skúšok v novemberi 2015 (presný termín bude včas oznámený) musia odovzdať rigorózne práce (2x vytlačené v pevnej väzbe a 1x na CD vo formáte pdf) na pedagogické oddelenie VŠEMvs Ing. Anne Chorváthovej do 25. septembra 2015.

 
25.06.2015 - Výborná spolupráca VŠEMvs a NKÚ SR

11. júna 2015 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) v Bratislave uskutočnil workshop „Kontrola výkonnosti a pôsobnosti samosprávy“. Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave reprezentovali prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., doc. Ing. Marta Hamalová ,CSc. a doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.

Čítajte viac ...

 
16.06.2015 - Návšteva z mexickej univerzity na VŠEMvs

9. júna 2015 sa na pôde VŠEMvs uskutočnilo oficiálne prijatie zástupcov mexickej univerzity Tecnológico de Monterey.
Rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. privítala riaditeľku odboru zahraničných vzťahov univerzity LIC. Sandru Esther Pérez Dueňas MEE so spolupracovníkmi.

Čítajte viac ...

 
20.05.2015 - Mobility študentov - výsledky výberového konania

29.4.2015 sa uskutočnilo výberové konanie pre pre mobilitu študentov za účelom štúdia a stáže v zahraničí pre akademický rok 2015/2016.

Čítajte viac ...

 
18.05.2015 - Nová spolupráca s Voronežským technologickým inštitútom

12. mája 2015 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. - rektorka VŠEMvs a prof. I. Y. Lvovich -  rektor  Voronežského  technologického inštitútu z  Voroneže v Ruskej federácii slávnostne podpísali Memorandum o porozumení, ktoré vytvára všeobecný rámec spolupráce na obdobie piatich rokov.

Čítajte viac ...

 
27.04.2015 - Prednáška Vladimíra Sirotku

Katedra malého a stredného podnikania v spolupráci s GROWUP Startup centrom VŠEMvs a Katedrou ekonómie a financií zorganizovali dňa 27.4.2015 odbornú prednášku na tému „Aktuálne problémy malého a stredného podnikania“, na ktorej vystúpil Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov.

Čítajte viac ...

 
25.04.2015 - Nášteva rektora VIEM prof. Horbovyya

Na pozvanie rektorky VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. vystúpil dňa 15.4.2015 na pôde našej vysokej školy rektor Volynského inštitútu ekonómie a manažmentu prof. Artur Horbovyy, PhD. (Tech.), akademik Ukrajinskej inžinierskej akadémie.

Čítajte viac ...

 
23.04.2015 - GROWUP - partner Bratislava 2018: EYCC

Dňa 31.3.2015 sa v GROWUP uskutočnilo stretnutie hlavných predstaviteľov kandidatúry mesta Bratislava na Európske hlavné mesto mládeže v roku 2018. Tím GROWUP pripravil aj malé prekvapenie. Sme radi, že GROWUP je partnerom Bratislava 2018: European Youth Capital City.

Čítajte viac ...

 
27.03.2015 - Prednáška dr. Galandu

Na pozvanie riaditeľky Ústavu verejnej správy VŠEMvs doc. Ing. Marty Hamalovej, CSc. navštívil 23. marca 2015 našu vysokú školu JUDr. Milan Galanda, lektor medzinárodnej organizácie Pro Education International.
 
Čítajte viac ...

 
25.03.2015 - Návšteva Russella Gerrarda

19.3. až 20.3.2015 navštívil  na pozvanie rektorky VŠEMvs našu vysokú školu Dr. Russell Gerrard, PhD. - prodekan Cass Bussiness School City University London.

Čítajte viac ...

 
25.03.2015 - Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.
Nadácia prijíma projekty v elektronickej podobe do stredy 15. apríla 2015.

Čítajte viac ...

 
16.03.2015 - Mobility študentov - stáže - výsledky výberového konania

4.3. a 9.3.2015 sa uskutočnilo výberové konanie pre pre mobilitu študentov za účelom stáže v zahraničí pre akademický rok 2014/2015.

Čítajte viac ...

 
03.03.2015 - Mobility študentov - pracovné stáže

Program ERASMUS+ ponúka študentom a budúcim absolventom možnosť absolvovať pracovnú stáž v zahraničí už počas štúdia s finančnou podporou Euróspkej komisie. Môžete tak získať potrebné praktické zručnosti  a celkovo si rozšíriť rámec poznatkovej i praktickej základne.
Na stáž sa môžete prihlásiť priamo v kancelárii ERASMUS našej vysokej školy.
Viac informácií ... 

Ďalšou možnosťou, ktorej cieľom je poskytnúť rozšírený súbor mobilít, je absolvovanie stáže prostredníctvom konzorcia Workspace Europe. Túto možnosť odporúčame predovšetkým budúcim absolventom.
Viac informácií o tejto možnosti ...

Na stáž sa môžete hlásiť priebežne už teraz!

 
02.03.2015 - Ples priateľov VŠEMvs

VŠEMvs, Klub absolventov VŠEMvs a GROWUP Startup centrum zorganizovali 21. februára 2015 pri príležitosti 10. výročia vzniku našej vysokej školy PLES PRIATEĽOV VŠEMvs.

Čítajte viac ...

 
21.01.2015 - Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Vážení záujemcovia o štúdium na našej vysokej škole!

Oznamujeme Vám, že sme spustili prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016.
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii
Prijímacie konanie.
Na prihlásenie použite prosím našu
elektronickú prihlášku.

Ďakujeme za Váš záujem!

 
17.12.2014 - GROWUP - Startup Centrum VŠEMvs

 
16.12.2014 - Vedecký seminár

Dňa 11. decembra  2014 sa na pôde VŠEMvs uskutočnil vedecký seminár pod názvom „Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku“ ktorý organizoval Ústav verejnej správy VŠEMVS v Bratislave a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany. Jeho poslaním bola prezentácia výsledkov dvojročného rovnomenného výskumu, na ktorom sa podieľali výskumní pracovníci KOM Piešťany a pedagógovia Ústavu verejnej správy VŠEMvs. 

Čítajte viac ...

 
05.12.2014 - Výberové konanie - ERASMUS+ štúdium

27.11.2014 sa uskutočnilo výberové konanie pre ERASMUS+ mobility študentov na letný semester akademického roka 2014/2015.

Čítajte viac ...

 
24.11.2014 - Mini-ERASMUS na VŠEMvs

VŠEMvs sa zapojila do projektu ESN Slovakia pod názvom EuroSchool, ktorého cieľom je prepojenie stredoškolákov s vysokoškolským prostredím a rozvoj medzinárodných odborných, ale aj multikultúrnych vzťahov.

Čítajte viac ...

 
19.11.2014 - Medzinárodná vedecká konferencia

6.11.2014 usporiadala naša vysoká škola medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenka.

Čítajte viac ...

 
12.11.2014 - Slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia vzniku VŠEMvs

5. novembra 2014 sa v nových priestoroch našej vysokej školy uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 10. výročia založenia VŠEMvs.

Na pozvanie rektorky VŠEMvs  prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. sa na slávnostnej udalosti zúčastnili významné osobnosti z prostredia verejnej správy, vedúci predstavitelia partnerských vysokých škôl, univerzít a fakúlt z domova i zo zahraničia.

Čítajte viac ...

 
10.11.2014 - Prednáška profesora Kirsanova

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. zavítal 4. novembra 2014 medzi denných študentov 1. ročníka magisterského štúdia študijného programu Verejná správa prezident Inštitútu municipálneho rozvoja v Petrohrade prof. Dr. Sergej Kirsanov.

Čítajte viac ...

 
10.11.2014 - Predstavitelia SARIO a ASPIM EURÓPA medzi študentmi VŠEMvs

3.11.2014 uskutočnili predstavitelia SARIO a ASPIM EURÓPA prednášku pre študentov našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
24.10.2014 - Doplňujúce pedagogické štúdium

 Pre študentov a absolventov magisterského študijného programu MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA sme pripravili akreditovaný program Doplňujúceho pedagogického štúdia.

Čítajte viac ...

 
03.10.2014 - Slávnostné otvorenie akademického roka

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. navštívil dňa 1.10.2014  našu vysokú školu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františkom Palkom sa zúčastnili slávnostného otvorenia akademického roka 2014/2015.

Čítajte viac ...

 
26.09.2014 - PANORAMA č. 3

Vychádza tretie číslo prezentačného časopisu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - PANORAMA.

 
12.09.2014 - Rozlúčka s prof. RNDr. Kolomanom Ivaničkom, DrSc.

Dňa 18. augusta 2014 sme sa na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave rozlúčili s prof. RNDr. Kolomanom Ivaničkom, DrSc., ktorý od roku 2011 až do svojho skonu pôsobil ako riaditeľ Inštitútu európskych, národných a globálnych štúdií na našej vysokej škole.

Čítajte viac ...

 
04.08.2014 - ERASMUS - Intensive Programme Rural Tourism Development

V dňoch 6. až 19. júla 2014 VŠEMvs v spolupráci s partnerskými zahraničnými vysokými školami úspešne zavŕšila  realizačnú fázu projektu ERASMUS pod názvom „Roural Tourism Development“.

Čítajte viac ...

 
24.07.2014 - Predstaviteľka renomovanej americkej St. John univerzity na návšteve VŠEMvs

Na pozvanie rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. sa 9. júla 2014 v priestoroch VŠEMvs uskutočnilo pracovné stretnutie s Dr. Connie Evashwick, FACHE, CHP, CAE - predstaviteľkou renomovanej americkej St. John univerzity.

Čítajte viac ...

 
10.07.2014 - VŠEMvs členom medzinárodnej organizácie ASPIM EUROPA

Dňa 7. júla 2014 podpísala rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. prihlášku, na základe ktorej sa VŠEMvs stala riadnym členom medzinárodnej organizácie ASPIM EUROPA.

Čítajte viac ...

 
06.07.2014 - Medzinárodná vedecká konferencia v Nesvadoch

Dňa 19.6.2014 Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Akciovou spoločnosťou Agrorent Nesvady usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Ekonomická a sociálna diferenciácia podnikov v špecifickom prostredí regiónov“.

Čítajte viac ...

 
27.06.2014 - Rektorka VŠEMvs ocenená medailou UK

Dňa 26. júna 2014 pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského udelil jej rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pamätnú medailu UK rektorke VŠEMvs prof. Ing. Viere Cibákovej, CSc.

Čítajte viac ...

 
28.05.2014 - Prednáška Ľubomíra Plaia

21. mája 2014 prijala na pôde VŠEMvs rektorka prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  odborníka na problematiku štátnej služby a verejnej  správy  Ľubomíra Plaia, ktorý prítomným akademickým funkcionárom a pedagógom prezentoval prednášku na tému „Súčasná podoba štátnej služby“.

Čítajte viac ...

 
23.05.2014 - 10. ročník ŠVOČ na VŠEMvs

V pondelok 19. mája 2014 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnil 10. ročník súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť s medzinárodnou účasťou.

Čítajte viac ...

 
14.05.2014 - BOARD MEETING 66

29.4.2014 sa v priestoroch VŠEMvs v Bratislave uskutočnila významná medzinárodná študentská aktivita Board meeting 66, ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 študentov a významných hostí  z 13 krajín európskeho priestoru.

Čítajte viac ...

 
06.05.2014 - Prednáška Milana Ftáčnika

Dňa 29.4.2014 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška primátora Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. na tému „Komunálna politika a rozvoj miest“

Čítajte viac ... 

 
06.05.2014 - Prednáška Borisa Zalu

Dňa 30.4.2014 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu doc. PhDr. Borisa Zalu, CSc. na tému „Hodnotové založenie Európy – europeanizmus“.

Čítajte viac ...

 
05.05.2014 - Prednáška Russella Gerrarda

Dňa 15.4.2014 navštívil VŠEMvs prodekan Cass Bussiness School City University London Dr. Russell Gerrard, PhD. a prezentoval prednášku na tému „Insurance, Investment and Pension Funds in UK“

Čítajte viac ...

 
24.04.2014 - Pedagógovia VŠEMvs na konferencii v Maďarsku

V dňoch 26.3.2014 až 28.3.2014 sa na Károly Róbert Főiskole v maďarskom Gyöngyösi uskutočnila XIII. medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej sa aktívne zúčastnili pedagógovia z VŠEMvs - profesor Gozora a docentka Hudáková.

Čítajte viac ...

 
14.04.2014 - Predstavitelia VŠEMvs na medzinárodnej konferencii v Moskve

V dňoch 31.3.2014 až 5.4.2014 sa predstavitelia VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Nora Štangová, CSc., doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. a PhDr. Agnesa Víghová, PhD. zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie v Moskve.  Konferenciu organizovala partnerská Ruská štátna humanitárna univerzita.

Čítajte viac ...

 
07.04.2014 - Návšteva Martina Kahanca

17.3.2014 navštívil VŠEMvs Martin Kahanec, Senior Research Associate, zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a rozšírenie Európskej Únie na Inštitúte pre štúdium práce IZA v Bonne.

Čítajte viac ...

 
07.04.2014 - Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody navštívili našu vysokú školu experti z medzinárodnej organizácie  Global Water Partnership Central and Eastern Europe a zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SR.

Čítajte viac ...

 
06.04.2014 - Študijný pobyt našich pedagógov v Litve

Začiatkom apríla 2014 členky Katedry verejnej správ VŠEMvs v Bratislave Ing. Ivana Gecíková, PhD. a Ing. Milena Majorošová, absolvovali študijný pobyt v rámci mobility učiteľov programu Erasmus financovaným EÚ na Univerzite Mykolasa Romerisa vo Vilňuse v Litve.

Čítajte viac ...

 
10.03.2014 - Návšteva profesora Chan Kei THONGA

20. februára 2014 navštívil našu vysokú školu už po druhýkrát profesor Chan Kei THONG z Trinity Western University v Kanade.

Čítajte viac ...

 
09.01.2014 - Profesor Gozora ocenený ministrom školstva

28.11.2013 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Ústavu  ekonómie a manažmentu VŠEMvs profesor Gozora.

Čítajte viac ...

 
08.01.2014 - Návšteva rektora Medzinárodnej akadémie biznisu z Kazachstanu
28.11.2013 navštívil našu vysokú školu počas návštevy SR rektor súkromnej Medzinárodnej akadémie biznisu v Kazachstane - Kazbek Abylkasovič Saginov.

Čítajte viac ...
 
Prezentačné video VŠEMvs
 

 
 
Ponuka celoživotného vzdelávania na VŠEMvs
 

Prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania VŠEMvs ponúkame aktuálne a zaujímavé semináre, kurzy alebo iné vzdelávacie aktivity podľa aktuálnej potreby. 
Súčasťou tejto ponuky je aj Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré je prioritne zamerané na prípravu učiteľov ekonomických predmetov na stredných školách.

AKTUÁLNA PONUKA:

 
 
TwinRegion Scorecard
 


 

Príležitosť pre študentov, odbornú verejnosť a mestá a obce získať:

  • podklady na záverečné a rigorózne práce;
  • nástroj na výskum;
  • nástroj na hľadanie partnerov spolupráce.
 
 
VŠEMvs na Facebooku
 
 
 

 

Oznamy

23.05.2015 - Ponuka vzdelávania pre starostov a reprezentantov obecných samospráv

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy aktuálne ponúka dvojdňové vzdelávanie určené (nielen) novozvoleným starostom a popredným volení a výkonným reprezentantom obecných samospráv.

 
20.04.2015 - 68. Národný beh Devín - Bratislava

V nedeľu 12.4.2015 sa na štart pod hradom Devín postavilo vyše 7200 bežcov rôznych vekových kategórií. Naša vysoká škola je tradičným účastníkom a popri individuálnych bežcoch sa zapájame aj do tzv. firemného behu, kde súťažia tímy. 

Čítajte viac ...

 
01.04.2015 - ČSOB Bratislava Marathon 2015

Posledný marcový víkend patril v uliciach hlavného mesta bežcom. Svoju 10. históriu písal bratislavský maratón pod názvom ČSOB Bratislava Marathon 2015. Aj naša vysoká škola mala na tomto bežeckom podujatí už tradične svojich zástupcov.

Čítajte viac ...

 
13.01.2015 - Študent VŠEMvs vo výbere EUHL i na Svetovej zimnej univerziáde

Vo vianočnej prestávke Európskej univerzitnej hokejovej ligy zavítal na Slovensko výber hokejistov amerických univerzít (ACHA) a odohral proti výberu EUHL dve stretnutia. Vo výbere EUHL mala aj naša vysoká škola zastúpenie. V oboch zápasoch sa predstavil študent VŠEMvs Norbert Hudcovský, ktorý v EUHL tento rok oblieka dres bratislavského tímu Diplomats Pressburg.

Čítajte viac ...

 
19.12.2014 - Vianočný kapor 2014

Katedra športu a voľnočasových aktivít zorganizovala pre študentov VŠEMvs v pondelok 15.12.2014 predvianočné plavecké preteky s názvom „VIANOČNÝ KAPOR“.

Čítajte viac ...

 
04.12.2014 - Po 4. kole Prestige League sú futsalisti VŠEMvs na 4. priečke

Futsalová prestige liga odohrala 30.11.2014 svoje 4. kolo. Náš vysokoškolský tím mal na programe v nedeľu 2 zápasy, dohrávali sme stretnutie z druhého kola, kedy naši futsalisti reprezentovali vysokú školu v talianskom Ríme.

Čítajte viac ...

 
20.11.2014 - EuroRoma 2014

17. november je pre našich študentov už tradične spojený s univerzitným medzinárodným športovým podujatím EuroRoma v Taliansku. Tento rok sa na ňom zúčastnilo približne 1800 študentov z celej Európy, Ázie i Afriky a zastúpenie mala aj VŠEMvs v kolektíve futsalistov.

Čítajte viac ...

 
19.11.2014 - Bežci VŠEMvs na Študentskom behu 2014

16.11.2014 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov konal aj za účasti reprezentantov našej vysokej školy Študentský beh 2014.

Čítajte viac ...

 
30.10.2014 - Prvý zápas basketbalovej VŠ ligy

Prvý zápas Vysokoškolskej ligy sme hrali na domácej pôde. Zápas sa dostal do predĺženia, v ktorom sme dokázali nakoniec vyhrať.

Čítajte viac ...

 
21.08.2014 - VŠEMvs na Behu od Tatier k Dunaju 2014

Po úspešnom absolvovaní 1. ročníka Behu od Tatier k Dunaju sa v sobotu 16.8.2014 na štart v Jasnej opäť postavili aj bežci VŠEMvs. 

Čítajte viac ...

 
09.05.2014 - UNIVERZITNÁ REGATA Bratislava 2014

3. mája 2014 sa študenti našej vysokej školy zúčastnili na podujatí Univerzitná regata 2014, ktorej organizátorom bola STU v Bratislave. VŠEMvs mala zastúpenie v malej regate a minifutbale.
Čítajte viac ...

 
25.04.2014 - 67. ročník Národného behu DEVÍN - BRATISLAVA

13. apríla 2014 sa postavili aj študenti a pedagógovia našej vysokej školy na štart tradičného bežeckého podujatia - Národného behu Devín - Bratislava.

Čítajte viac ...

 
09.04.2014 - ČSOB Bratislava Marathon 2014

4. až 6. apríla  2014 sa v Bratislave konal 9. ročník bežeckého podujatia pod názvom ČSOB Bratislava Marathon 2014 aj za účasti študentov a pedagógov našej vysokej školy.

Čítajte viac ...

 
13.01.2014 - Filip Winkler víťazným strelcom výberu EUHL

Na začiatku roka 2014 mala Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) sviatok a to v podobe zápasu, v ktorom sa stretol výber hráčov EUHL proti výberu hráčov druhej divízie American Collegiate Hockey Association (ACHA D2). V nedeľu 5. januára odohral medzinárodný priateľský duel aj za účasti troch útočníkov nášho vysokoškolského tímu VŠEMvs Managers – Filipa Winklera, Norberta Hudcovského a Lukáša Muchu a taktiež trénera Ivana Dorniča.

Čítajte viac ...
 

 
10.01.2014 - Plavecké preteky Vianočný kapor

Katedra športu a voľnočasových aktivít zorganizovala 16.12.2013 ako jednu z posledných akcií v roku 2013 predvianočné plavecké preteky VIANOČNÝ KAPOR. Zúčastniť sa mohol každý, bez ohľadu na plaveckú výkonnosť.

Čítajte viac ...

 
28.11.2013 - STU Engineers vs. VŠEMvs MANAGERS

18. novembra 2013 hostil Hokejový štadión Vladimíra Dzurillu ďalší zo zápasov EUHL na Slovensku, v ktorom sa stretli tímy Slovenskej technickej univerzity – STU Engineers a našej vysokej školy – VŠEMvs Managers.
Čítajte viac ...

 
27.11.2013 - Študenti VŠEMVS v zahraničí

Zahraničné mobility študentov našej vysokej v zimnom semestri akademického roka 2013/2014.

Čítajte viac ...

 
25.11.2013 - EUROROMA 2013

14. až 17.11.2013 naše vysokoškolské športové tímy reprezentovali VŠEMvs vo futsale a basketbale na medzinárodnom univerzitnom športovom podujatí EUROROMA 2013 v talianskej metropole.

Čítajte viac ...

 
11.10.2013 - Prvý zápas VŠ basketbalovej ligy na horúcej pôde FTVŠ

Prvý zápas Vysokoškolskej ligy odohral tím VŠEMvs na pôde FTVŠ, ktorá má v kádri viacerých prvoligových hráčov. Na zápas všetci naši hráči nastupovali s tým, že si idú zahrať dobrý basketbal a potrápiť favorita súťaže, čo sa im napokon aj podarilo.

Čítajte viac ...

 
14.08.2013 - Poďakovanie študentky VŠEMvs

 
26.03.2013 - Tím bežcov VŠEMvs na 66. ročníku Devín – Bratislava

Tento rok sa podarilo poskladať zatiaľ najpočetnejší tím bežcov našej vysokej školy, ktorí sa v nedeľu 7.4.2013 postavili na štart 66. ročníka Národného behu Devín – Bratislava.

Čítajte viac ...

 
18.03.2013 - Basketbalisti VŠEMvs

Basketbalová sezóna tímu VŠEMvs sa tento akademický rok vo vysokoškolskej lige skončila.

Čítajte viac ...

 
13.02.2013 - Študenti VŠEMvs na Vajnorskom ľadovom pohári

Mestská časť Bratislava – Vajnory organizovala v dňoch 9. - 10.2.2013 4. ročník amatérskeho hokejového turnaja pod názvom Vajnorský ľadový pohár, na ktorom sa zúčastnil aj hokejový tím zostavený zo študentov našej vysokej školy.
Čítajte viac ...

 
06.02.2013 - Dobrovoľná prax našich študentov

Naši študenti si z vlastnej iniciatívy vyhľadali možnosť vykonávať odbornú prax po celú dobu štúdia. Na Miestnom úrade v Rači našli pochopenie u predstaviteľov mestskej časti a tak sa od zimného semestra akademického roku 2012/2013 aktívne zapájajú do činnosti miestneho úradu.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Curling Cup VŠEMvs 2012

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs v spolupráci so Študentskou radou a ESN zorganizovala 4.12.2012 Curling Cup VŠEMvs.

Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Stolnotenisový turnaj VŠEMvs

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs zorganizovala 29.11.2012 turnaj v stolnom tenise.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - EuroRoma 2012

15. až 18.11.2012 sa naši študenti zúčastnili na 12. ročníku populárneho medzinárodného univerzitného podujatia.
Čítajte viac ...

 
27.12.2012 - Študentský beh 2012

Študenti VŠEMvs oslávili Medzinárodný deň študentov účasťou na Študentskom behu 2012.

Čítajte viac ...

 
22.10.2012 - Basketbalisti VŠEMvs zatiaľ 1 : 1

Vysokoškolská liga v basketbale je už v plnom prúde aj za našej účasti. Basketbalisti VŠEMvs majú za sebou druhé kolo VŠ ligy.

Čítajte viac ...

 
20.10.2012 - 2. ročník Seneckého behu s účasťou VŠEMvs

Na štart 2. ročníka Seneckého behu okolo Slnečných jazier v sobotu 29. septembra 2012 sa postavilo 152 bežcov v 9 kategóriách. Našu vysokú školu reprezentovalo v behu šesť bežcov - traja študenti, dve študentky a jeden pedagóg.

Čítajte viac ...

 
23.05.2012 - Študenti VŠEMvs vo Vysokých Tatrách

V dňoch 15. – 18. mája 2012 organizovala Katedra športu a voľnočasových aktivít pre študentov našej vysokej školy turisticko-poznávací kurz.
Čítajte viac ...

 
23.05.2012 - Naši študenti na turnaji O pohár rektora UCM

Tím našej vysokej školy sa 10. mája 2012 zúčastnil na medziuniverzitnom turnaji „O pohár rektora UCM“ v Trnave a umiestnil sa na krásnom 2. mieste.
Čítajte viac ...

 
10.05.2012 - Športovci VŠEMvs na UniHrách 2012

1.5.2012 sa za našej účasti uskutočnilo už 4. pokračovanie študentského športového podujatia pod názvom „UniHry 2012“.
Čítajte viac ...

 
07.05.2012 - VŠEMvs na kolieskach

Študenti VŠEMvs spoločne privítali letné počasie športom na kolieskach. V rámci psychohygieny organizmu, ktorý začína bojovať so skúškovým obdobím, sa v krásny slnečný piatkový deň 27. apríla 2012 študenti prišli spoločne odreagovať na hrádzu v Petržalke.
Čítajte viac ...