Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Projekty na objednávku

Projekty na objednávku

Na objednávku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť informačných systémov v krízovom manažmente samosprávy SR doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2018 - 2019
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2013 Kontrola výkonnosti procesu samointegrácie menších obcí v SR doc. Ing. Marta Hamalová,CSc. 2013 – 2014