sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Štipendiá a pôžičky

Štipendiá a pôžičky

Štipendiá

Študentom VŠEMvs môžu byť priznané dva druhy štipendií:
  • sociálne štipendium
  • motivačné štipendium

Podmienky a spôsob poskytovania sociálnych a motivačných štipendií študentom VŠEMvs v prvom a druhom stupni štúdia v zmysle zákona o vysokých školách upravuje ​​​​​Štipendijný poriadok VŠEMvs. Zdrojom financovania štipendií (sociálnych a motivačných) je dotácia poskytnutá súkromnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu prostredníctvom  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 91 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z.

Pôžičky

Študenti majú možnosť podať si žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.
Všetky podmienky pre získanie pôžičky a ďalšie podrobné informácie sú uvedené na stránkach Fondu na podporu vzdelávania.