sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Termíny a ďalšie informácie

Termíny a ďalšie informácie

Termín dňa otvorených dverí

  • 12. 2. 2019 - 1. termín
  • 12. 3. 2019 - 2. termín

Termín podania prihlášok

  • do 31. 3. 2019 - 1. termín
  • do 30. 6. 2019 - 2. termín
  • do 15. 9. 2019 - doplňujúci termín