Menu
              

Elektronická prihláška - formulár

Vstup do EP
VSTUP DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní prihlášky v papierovej forme spolu so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie konanie!

Pokračovať v EP
Chcem pokračovať v rozpracovanej prihláške, ktorú mám u seba uloženú.
Pokyny
POKYNY NA VYPĹŇANIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY
 • Vyberte si stupeň štúdia pomocou voľby:
Chcem sa prihlásiť na bakalárske štúdium
Chcem sa prihlásiť na magisterské štúdium
 • Postupne vypĺňajte údaje na jednotlivých záložkách.
POZOR!
Všetky údaje zapisujte s diakritikou!!!
 • Rozpracovanú prihlášku si môžete kedykoľvek uložiť do svojho počítača.
  Uložený súbor neslúži na tlač konečnej podoby prihlášky, ale len na dočasné uloženie vyplnených údajov, aby bolo možné vypĺňanie prihlášky dokončiť neskôr.
 • Ak chcete pokračovať v rozpracovanej prihláške, najprv ju vyhľadajte vo svojom počítači (tlačidlo Browse/Prehľadávať/Choose File – názov závisí od Vášho prehliadača), potom ju nahrajte na ďalšie spracovanie pomocou tlačidla Nahraj súbor a pokračujte vo vypĺňaní.
 • Keď máte hotovú definitívnu verziu, zašlite ju pomocou tlačidla Odoslať vyplnenú prihlášku.
 • Po odoslaní prihlášku uložte do svojho počítača, vytlačte ju, podpíšte, doplňte všetky požadované podklady v zmysle pokynov pre prijímacie konanie a zašlite na kontaktnú adresu:

      Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
      Rektorát
      Furdekova 16
      851 04 Bratislava 5

 • Ak máte technické problémy spojené s vyplňovaním prihlášky, obráťte sa na webmaster@vsemvs.sk.

Tlačivá
TLAČIVÁ NA ŠTANDARDNÉ PRIHLÁSENIE