Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Rada kvality

Rada kvality VŠEMvs

Na základe menovania rektorkou VŠEMvs v súlade s internými smernicami bola zriadená Rada kvality VŠEMvs v zložení:

Predseda

  • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce

  • Ing. Michal DENCI
  • Ing. Michal FABUŠ, PhD.
  • Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ
  • doc. Ing. Katarína STACHOVÁ, PhD.
  • doc. Ing. Zdenko STACHO, PhD.

Členovia za študentskú časť akademickej obce

  • Martin LAMPERT

 

 Rada kvality