Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akademický senát

Akademický senát VŠEMvs

Predsedníctvo

 • prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. – predseda
 • prof. Ing. Vojtech STANEK, PhD.
 • RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. - tajomníčka
 • Katarína BULÍKOVÁ 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – učitelia      

 • prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc.
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
 • Ing. František KUBALA
 • Ing. Dušan PAULÍK
 • prof. Ing. Vojtech STANEK, PhD.
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD.

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – neučitelia

 • Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ
 • RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 

 • Katarína BULÍKOVÁ
 • Dominika KRČEKOVÁ
 • Bc. Vanessa ŠAVELOVÁ
 • Dimitrii TKACH