sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Rektorát

Rektorát VŠEMvs

Kvestor doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA lubos.cibak@vsemvs.sk
Tajomníčka rektorky Ing. Gabriela REPOVÁ gabriela.repova@vsemvs.sk
Sekretariát rektorky Eleonóra SMATANOVÁ eleonora.smatanova@vsemvs.sk
Personálne a právne oddelenie
Mgr. Vladimír VELČICKÝ ml. vladimir.velcicky2@vsemvs.sk
Pedagogické oddelenie Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ vedúca oddelenia anna.chorvathova@vsemvs.sk
Centrum služieb pre študentov
Mgr. Anna PAGÁČOVÁ - riaditeľka
anna.pagacova@vsemvs.sk
Marcela KYSUCKÁ - študijná referentka
marcela.kysucka@vsemvs.sk
PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ - študijná referentka
jana.polacikova@vsemvs.sk
Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD. - koordinátorka denného štúdia
lubica.filipova@vsemvs.sk
Róbert KAFFAN - akademická knižnica 
robert.kaffan@vsemvs.sk
Oddelenie vedy a výskumu JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemvs.sk
Marketingové oddelenie
PhDr. Lucia BALAJOVÁ
lucia.balajova@vsemvs.sk
Zahraničné oddelenie
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ oddelenia
martin.kovac@vsemvs.sk
Oddelenie ekonomiky a plánovania rozpočtu Mgr. Cecília SAHAJOVÁ cecilia.sahajova@vsemvs.sk
Oddelenie správy majetku Soňa LEVARSKÁ sona.levarska@vsemvs.sk
Oddelenie hospodárskej správy PhDr. Zdenka ADAMEOVÁ zdenka.adameova@vsemvs.sk
Oddelenie informačných technológií Juraj KUDLA  juraj.kudla@vsemvs.sk