Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

19 7 2021

Preberanie diplomov pre úspešných absolventov v AR 2020/2021

Preberanie diplomov pre úspešných absolventov v AR 2020/2021

Milí úspešní absolventi!

Gratulujeme všetkým Vám, ktorí ste ukončili bakalárske alebo magisterské štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. V termíne od 19. júla 2021 si môžete osobne prevziať diplom na študijnom oddelení podľa aktuálnych úradných hodín.  

13 7 2021

Slávnostné otvorenie 4. ročníka medzinárodnej Letnej školy spoločných študijných programov

Slávnostné otvorenie 4. ročníka medzinárodnej Letnej školy spoločných študijných programov

Dňa 13. júla 2021 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie v poradí štvrtého ročníka medzinárodnej Letnej školy v rámci spoločných študijných programov s IT fakultami ukrajinských univerzít, za účasti zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku, IT Asociácie Slovenska a zástupcov spolupracujúcich spoločností IBM Slovensko a Deutsche Telekom.

13 7 2021

The opening ceremony of the 4th International Summer School

The opening ceremony of the 4th International Summer School

On July 13, 2021, the opening of the fourth year of the International Summer School took place at the School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava. Summer School is an indispensable part of joint study programs prepared together with IT faculties of Ukrainian universities. The opening ceremony was attended by many guests of honour, including representatives of the Ministry of Foreign and European Affairs of SR, the Embassy of Ukraine in Slovakia, the IT Association of Slovakia, representatives of the cooperating companies IBM Slovakia and Deutsche Telekom.

1 7 2021

Predĺžili sme termín podávania prihlášok do 31.8.2021!

Predĺžili sme termín podávania prihlášok do 31.8.2021!

Milí uchádzači o vysokoškolské štúdium!
Predĺžili sme termín podávania prihlášok na štúdium na VŠEMvs do 31. augusta 2021. Podajte si elektronickú prihlášku na bakalárske alebo magisterské štúdium TU.

28 6 2021

Online štátnice na VŠEMvs absolvovalo takmer 400 študentov

Online štátnice na VŠEMvs absolvovalo takmer 400 študentov

Po úspešných virtuálnych semestroch i minuloročných štátniciach prostredníctvom platformy Webex Online Meetingu sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave opäť uskutočnili online štátne skúšky plne bezkontaktnou formou. Za dodržania prísnych protipandemických opatrení od 14. do 24. júna 2021 absolvovalo štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni takmer 400 študentov.  

RSS

Kalendár udalostí