sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vzácna návšteva z Bulharska

23. mája 2017

Dňa 23. mája 2017 navštívila našu vysokú školu delegácia z partnerskej Transport univerzity of Todora Kableshkova zo Sofie. Delegáciu vedúcich predstaviteľov univerzity viedla jej nedávno zvolená rektorka prof. Ing. Daniela Todorova, PhD.

Za účasti rektorky VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing.  Viery Cibákovej, CSc. a prorektora pre zahraničné vzťahy a PR doc. Ing. Stanislava Filipa, PhD. i prorektora pre rozvoj, vedu a výskum VŠEMvs prof. Ing. Vojtecha Kollára, CSc. rokovali o zameraní a cieľoch spoločného výskumného projektu, ktorý budú obe vzdelávacie inštitúcie riešiť v priebehu rokov 2017 – 2019.


Tlač

Kalendár udalostí