Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

20. novembra 2008

Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska - politika – hospodárstvo – sociálna sféra sa uskutočnila  20. novembra 2008 v Mirbachovom  paláci v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzal Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky a Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  

Obsahovým zameraním bolo poslanie a úlohy verejnej správy v rozvoji Slovenska, nové trendy v ekonomike a manažmente, zvyšovanie efektívnosti výkonu štátnej správy a samosprávy, inštitúcie verejných služieb a potreby občanov a rozvoj podnikania v regiónoch

Účastníkmi  ( 57)boli  významní predstavitelia verejného života ( štátni tajomníci Ministerstva školstva, Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny)  špičkoví špecialisti pôsobiaci vo verejnej a hospodárskej sfére, vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v študijných programoch pre vzdelávanie odborníkov v ekonómii a manažmente verejnej správy, vedeckí pracovníci skúmajúci kľúčové témy sociálno-ekonomického rozvoja, inštitúcie a orgány verejnej správy, akademické inštitúcie z domova a zo zahraničia. Alamamer Wysza Szkola Ekonomiczna Poland, Masarykova univerzity Brno,Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín, Mykolas Romeris University Vilnius, Litva, EPI Kunovice.

Tlač

Kalendár udalostí