Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov

24. novembra 2006

Dňa 24.11.2006 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov“.  Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila pod záštitou predsedu Bratislavského samo-správneho kraja Vladimíra Bajana. Na konferencii sa zúčastnilo viac než 80 vedeckých a pedagogických pracovníkov ako i významní predstavitelia spoločenského života a hospodárskej praxe. S hodnotnými referátmi vystúpili jednak hostia, jednak pedagógovia VŠEMvs. K vysokej vedeckej a odbornej úrovni konferencie prispela aktívna účasť štátnych tajomníkov Ministerstva školstva SR a Ministerstva financií SR, pánov Ing. Jozefa Habánika, PhD. a Ing. Františka Palka, PhD., ako aj ostatných popredných akademických funkcionárov a predstaviteľov hospodárskej praxe. Na konferencii odznelo viacero vedeckých i odborných stanovísk k predmetnej problematike, ktoré boli publikované v zborníku, respektíve vo vedeckom časopise VŠEMvs „Verejná správa a regionálny rozvoj“. Konferencia bola prínosná aj z hľadiska jej záverov v ktorých predstavitelia hospodárskej praxe i teoretickej fronty  deklarovali pokračovanie  vzájomnej spolupráci a to v oblasti teoretickej i aplikačnej tak, aby svojimi odbornými prístupmi prispeli k možnému riešeniu pálčivých problémov v oblasti regionálnej politiky. Významný bol prínos konferencie aj z hľadiska ďalšieho smerovana výskumnej práce VŠEMvs, ktorá sa zaviazala usmerniť svoje vedecké a výskumné kapacity na riešenie tých čiastkových úloh, ktoré vyplynú z požiadaviek spoločnosti.

Tlač

Kalendár udalostí