sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

26 8 2019

Rigorózne skúšky - ZMENA

Rigorózne skúšky - ZMENA

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť na rigoróznych skúškach v októbri 2019 (presný termín bude oznámený dodatočne), musia odovzdať rigorózne práce v dvoch výtlačkoch v pevnej väzbe a 1x na CD vo formáte PDF na Pedagogické oddelenie VŠEMvs Ing. Anne Chorváthovej do 16. septembra 2019. 

RSS

Kalendár udalostí