sk-SKen-US
Menu

Contacts

Rector’s Office

Furdekova 16
851 04 Bratislava 5

tel.: +421 905 864 457
sekretariat@vsemvs.sk
www.vsemvs.sk

Where to find us

VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5

GPS: N 48.126326, E 17.122511


Zobraziť
Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy na väčšej mape

Institutes and Departments

ECONOMICS AND MANAGEMENT INSTITUTE Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA - Head of Institute vladimir.gozora@vsemvs.sk
  Mgr. Lucia JAROŠOVÁ - Assistant to Head of Institute
lucia.jarosova@vsemvs.sk
    +421 905 860 112
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE Ing. Michal FABUŠ, PhD. - Head of Department michal.fabus@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF MANAGEMENT doc. PhDr. Zoltán RÓZSA, PhD. - Head of Department zoltan.rozsa@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP prof. h. c. doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD. - Head of Department monika.hudakova@vsemvs.sk
INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES  PaedDr. Jarmila BRTKOVÁ - Head of Department jarmila.brtkova@vsemvs.sk
 
PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - Acting Head of Institute iveta.dudova@vsemvs.sk

Mgr. Lucia JAROŠOVÁ - Assistant to Head of Institute lucia.jarosova@vsemvs.sk
    +421 905 860 112
DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - Head of Department iveta.dudova@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF LAW prof. JUDr. Peter ŠKULTÉTY, DrSc. - Head of Department peter.skultety@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF SECURITY MANAGEMENT prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc. - Head of Department jozef.kuril@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF MANAGEMENT INFORMATICS   doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA - Head of Department lubos.cibak@vsemvs.sk
DEPARTMENT OF SPORTS AND LEISURE ACITVITIES Ing. František KUBALA - Head of Department frantisek.kubala@vsemvs.sk

Center for Learning Strategies

Head of Department Mgr. Jozef KIRCHMAYER jozef.kirchmayer@vsemvs.sk +421 908 754 470
Deputy Director and coordinator of the external study RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ luba.slabonova@vsemvs.sk +421 917 823 103

Pedagogical Department 

Head of Pedagogical Department Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ anna.chorvathova@vsemvs.sk +421 917 209 082

Study Department

Head of study department Ing. Eva ŠEDIVÁ eva.sediva@vsemvs.sk
 
Study department officers  Ing. Ivana BRUTOVSKÁ ivana.brutovska@vsemvs.sk +421 917 544 609 - len pre denných študentov
  Marcela KYSUCKÁ marcela.kysucka@vsemvs.sk
  Marta VAŠŠOVÁ marta.vassova@vsemvs.sk
  Antónia ZACHOVÁ antonia.zachova@vsemvs.sk
     
    studijne@vsemvs.sk +421 905 864 459
       
Opening hours      
Monday 08:00 – 16:00    
Tuesday 08:00 – 16:00    
Wednesday 08:00 – 16:00    
Thursday 08:00 – 16:00    
Friday 08:00 – 16:00    

ERASMUS+ Coordinator

Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
Furdekova 16
851 04 Bratislava
marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739

Coordinator for students with special needs

Mgr. Jarmila MIŽIČKOVÁ jarmila.mizickova@vsemvs.sk +421 917 209 083

Academic library

Head of Academic Library  Mgr. Anna PAGÁČOVÁ anna.pagacova@vsemvs.sk +421 915 821 148
   
Mgr. Milada GOŇOVÁ milada.gonova@vsemvs.sk
  Róbert KAFFAN robert.kaffan@vsemvs.sk
   
    studovna@vsemvs.sk +421 918 601 006
Opening hours      
Monday 7:30 – 16:00    
Tuesday 7:30 – 16:00    
Wednesday 7:30 – 16:00    
Thursday 7:30 – 16:00    
Friday 7:30 – 16:00    


GROWUP

GROWUP – Startup Centrum VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava
growup@vsemvs.sk 
   
     
Ing. Michal FABUŠ, PhD. michal.fabus@vsemvs.sk +421 908 780 701
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739
     
 GROWUP on Facebook      GROWUP on Twitter