Menu

Projekty na objednávku

Projekty na objednávku

Na objednávku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2013 Kontrola výkonnosti procesu samointegrácie menších obcí v SR doc. Ing. Marta Hamalová,CSc. 2013 – 2014