Menu
              

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

Celá publikačná činnosť pracovníkov VŠEMvs v rámci vedy a výskumu je evidovaná v knižničnom systéme VŠEMvs a jej prehľad je dostupný prostredníctvom Katalógu všetkých publikácií.

Za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu zodpovedá Akademická knižnica VŠEMvs. V rámci toho poskytuje aj príslušné informačné služby.