Menu

Rada kvality

Rada kvality VŠEMvs

Na základe menovania rektorkou VŠEMvs v súlade s internými smernicami bola zriadená Rada kvality VŠEMvs v zložení:

Predseda

  • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce

  • Ing. Michal DENCI
  • Ing. Michal FABUŠ, PhD.
  • Ing. Anna CHORVÁTHOVÁ
  • doc. Ing. Katarína STACHOVÁ, PhD.
  • Ing. Zdenko STACHO, PhD.

Členovia za študentskú časť akademickej obce

  • Adrián HALAN
  • Bc. Marek JANKOVIČ

 

 Rada kvality