sk-SKen-US
Menu

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia VŠEMvs pre študentov

V súlade s Disciplinárnym poriadkom VŠEMvs v roku 2009 začala svoju činnosť  disciplinárna komisia pozostávajúca z učiteľov a študentov VŠEMvs.

Pedagógovia

  • doc. Ing. Anna KACHAŇÁKOVÁ, CSc.
  • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc.
  • Mgr. Jozef KIRCHMAYER

Študenti

  • Tomáš HLUBINA
  • Bc. Alexander KOVÁČ
  • Lenka KUBIŠOVÁ