Menu

Úspešné projekty

Úspešné projekty

Rotoan s.r.o

Spoločnost Rotoan s.r.o. bola založená v roku 2015. Sme dvaja spoločníci, Andrej Bučko, študent VŠEMVS a Tomáš Zajaček, študent Paneurópskej vysokej školy.  Keďže obidvaja študujeme ekonomický smer, spojil nás cieľ podnikať. Prvý nápad bol venovanie sa automobilom.

Naša firma sa zaoberá kompletným umývaním, a udržiavaním automobilov všetkých tried.  Na základe predošlých skúsenosti poskytujeme to najprofesionálnejšie postaranie sa o vizáže auta vo všetkých smeroch. Od umývania cez tepovania až po leštenie a voskovanie. V začiatkoch podnikania sa vyskytlo mnoho otázok, čo a ako.

Najväčšou pomocou bol pre nás Growup Startup Centrum. Výborné centrum, vďaka ktorému sa nám podarilo založiť firmu, a postupne sa rozbehnúť. Veľmi ma prekvapil rozhľad, hlavne pána Michala Fabuša, ktorého rozhľad v ekonomických ako aj papierových záležitostiach prekvapí naozaj každého.

Pama gastro s.r.o.

Spoločnosť Pama gastro  s.r.o. bola založená v roku 2012. Jedná sa o kaviareň CARAT na Dulovom námestí, ktorá bola na predaj. Keďže študujem ekonomický smer, chcel som podnikať.

Táto kaviareň bola výborná príležitosť začať. Vďaka Growup Startup Centrum, som zistil čo ma čaká, pomohli mi vybaviť mnoho vybavovačiek, dostal som mnoho rád bez ktorých by som možno v budúcnosti mal problémy.

MASTERWORK, s.r.o.

Vznikajúca spoločnosť MASTERWORK, s.r.o. je výsledkom dlhodobého sledovania trhu a identifikácie trhových príležitostí. Venuje sa poskytovaniu komplexného servisu domácnostiam a firmám, zahŕňajúc široké spektrum remeselných, upratovacích, záhradníckych a servisných služieb v záujme maximálneho uspokojenia zákazníckych potrieb. Väčšinu prác vykonávame prostredníctvom interných zamestnancov, na odborné práce máme zazmluvnených partnerov, ktorých kvalitnú prácu máme overenú a pravidelnou kontrolou garantovanú.

Na základe postupného spoznávania zákazníkov a ich požiadaviek v období, keď som danú činnosť začal vykonávať ako zamestnanec vo firme môjho otca som sa rozhodol využiť atraktívne služby GROWUP Startup centra a osamostatniť sa s podporou a mentoringom skúsených pedagógov. Ako končiaci študent túto príležitosť vnímam ako kľúčovú pre môj budúci rozvoj, rovnako aj rozvoj mojej firmy. Veľmi si vážim prístup celého kolektívu Centra a prístup ostatných zainteresovaných pedagógov z VŠEMvs. Pevne verím, že ukončením štúdia sa naše vzťahy neskončia, naopak, stanú sa z nás rovnocenní partneri vymieňajúci si skúsenosti z praxe.

GETOMI projekt

 

Náš projekt s názvom GETOMI, na ktorom sme začali pracovať, sú inovatívne lyžiarske topánky, s maximálnou pohodlnosťou a komfortom pri lyžovaní. Veríme, že v budúcnosti náš produkt bude mať na trhu úspech, a uspokojíme tým väčšinu našich zákazníkov.

Začiatkom zimného semestra, sme sa rozhodli náš projekt posunúť smerom dopredu, a preto sme sa skontaktovali s GROWUP Startup centrom na našej vysokej škole. Následne sme chceli získať informácie, ako pokračovať s projektom, získať potrebný rozhľad, s kým sa skontaktovať, a akí ľudia by boli vhodní do nášho tímu. Všetko sme zvládli počas pár mesiacov a koncom decembra 2015 sme uzavreli dohodu o spolupráci s Inkubátorom STU, v ktorom nám pomohli vybrať vhodných študentov.

V priebehu januára 2016 sa nám podarilo skontaktovať s dvomi šikovnými ľuďmi, a na základe ich skúseností sme s nimi uzavreli dohodu o spolupráci. Keď sme náš tím skompletizovali, tak sme sa s projektom posunuli trochu dopredu. Po niekoľkých tímových stretnutiach sme prichádzali na čoraz lepšie návrhy, ako projekt spraviť lepším, ako bol na začiatku, a preto sme sa rozhodli náš tím rozšíriť o  ďalších dvoch študentov zo Strojníckej fakulty STU.

Náš projekt sme po výrobnej stránke posunuli o krok vpred. V polovičke marca sme začali s výrobou výhrevnej technológie. Po dvoch mesiacoch testovania sme prišli konečne k dobrým výsledkom a začiatkom júna sme túto časť projektu úspešne ukončili. Ďalšou etapou nášho projektu je výroba konštrukcie, a preto sme sa skontaktovali s dvoma študentmi zo Strojníckej fakulty, ktorí nám pomôžu po konštrukčnej stránke. Po niekoľkých stretnutiach, sme prišli na návrh, ako úspešne zvládnuť konštrukčnú fázu projektu a v nasledujúcich mesiacoch sa chceme pustiť do výroby prototypu.

V novembri zimného semestra 2016 sme sa za pomoci GROWUP-u skontaktovali s Fakultou priemyselných technológií v Púchove, kde nám boli pridelení dvaja študenti, ktorí nám pomôžu s konštrukčnou fázou. Po niekoľkých stretnutiach sme prichádzali na čoraz lepšie návrhy a nápady, ako náš projekt úspešne zvládnuť.

Dúfame, že bude čo najmenej komplikácií a že náš projekt čoskoro úspešne ukončíme. Potom bude naším cieľom kontaktovať investorov a následne presadiť náš produkt na trhu.  

Na záver môžeme zhodnotiť nasledovné, že GROWUP Startup centrum nás posunulo o dosť ďalej, hlavne čo sa týka obzorov a možností rozvoja, či už nás, alebo nášho projektu.