Menu
              

Zahraniční partneri

Zahraniční partneri

VŠEMvs v Bratislave aktuálne má uzatvorené zmluvy o bilaterálnej spolupráci s 32 partnerskými zahraničnými inštitúciami z 13 krajín. Bilaterálne dohody sú zamerané predovšetkým na akademickú spoluprácu v oblasti mobilít študentov, pedagogických a administratívnych pracovníkov, na výmenu študijných a vedeckých materiálov, publikácií a informácií. Samostatný rámec spolupráce je venovaný oblasti vedy a výskumu a organizácii spoločných vedeckých podujatí.