sk-SKen-US
Menu

PAGS

Povolžská akadémia štátnej služby P.A.Stolypina

Povolžská akadémia štátnej služby P.A.Stolypina je jednou z popredných vzdelávacích inštitúcií v povolžskom regióne Ruskej federácie, ktorá poskytuje nielen vzdelávanie, ale predstavuje aj metodické, výskumné a informačné stredisko v oblasti verejnej správy a komunálnych služieb.

Akadémia vznikla v roku 2010 na základe transformácie spojením Ruskej akadémie verejnej správy, Akadémie národného hospodárstva a Regionálnej akadémie verejnej služby.

Akadémia predstavuje regionálne výskumné a odborné poradenské centrum v oblasti verejnej správy a riadenia. Dôležitým poslaním akadémie je posilnenie efektívnosti vládnych orgánov a miestnych orgánov, občianskej spoločnosti, rozvoj, sociálnu zodpovednosť a spoluprácu vlády, obchodných a verejných inštitúcií.

Mesto Saratov, v ktorom sa akadémia nachádz, je veľkým priemyselným a kultúrnym centrom povolžského regiónu.

Ponuka
Akadémia v súčasnosti ponúka študijný program „Business Administration“ v anglickom jazyku v trvaní od 17. septembra do 20. októbra 2012.
Na základe dohôd o spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy je toto štúdium bezplatné.

Špecifikácia študijného programu

Štúdium je ukončené získaním certifikátu a výpisu výsledkov štúdia. Získate tiež m
ožnosť využiť nadobudnuté vedomostí pri spracovávaní záverečných bakalárskych a diplomových prác ako aj v praxi.
Akadémia tiež ponúka možnosť absolvovať predmet Ruský jazyk pre cudzincov navyše.

Podmienky prijatia
•  študijné výsledky
•  ovládanie anglického jazyka na dostatočnej úrovni pre štúdium odbornej problematiky.

Služby
Ubytovanie zabezpečuje inštitút v internáte vzdialenom 25 minút od školy, náklady na ubytovanie predstavujú 75 €, možnosť stravovania v jedálni (2-4 €/jedlo). V areáli ubytovacieho zariadenia sa nachádza aj zdravotné stredisko.

Bližšie informácie a fotogaléria
http://www.pags.ru/infrastructures/hostel/
Bezplatné Wi-Fi pripojenie.

Ostatné informácie
www.pags.ru 
  
Kontaktná osoba
Ing. Marián Kováč
marian.kovac@vsemvs.sk