sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vzdelávací kurz - Kvalita života

Vzdelávací modul M1 - Kvalita života

7. novembra 2012

V dňoch 7. až 10. novembra 2012 sa v nových priestoroch VŠEMvs a v Ružinovskom dome seniorov uskutočnilo vzdelávanie primátorov, starostov a zamestnancov magistrátov miest a obcí metropolitného Twinregiónu Viedne a Bratislavy v rámci Modulu 1 – „Kvalita života“, ktorý je druhým realizačným výstupom projektu PUMAKO, ktorý VŠEMvs realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na roky 2007 až 2013 v spolupráci s FH Campus univerzitou vo Viedni, Výskumným centrom verejnej správy KDZ a projektovou a poradenskou spoločnosťou HILL AMC vo Viedni.

Vzdelávanie sa uskutočnilo pod garanciou doc. Ing. Marty Hamalovej, CSc., ktorá v spolupráci s projektovým tímom VŠEMvs v zložení doc. Ing. Stanislavom Filipom, PhD., Ing. Silviou Švecovovou, PhD., Ing. Ivanou Gecíkovou, PhD., Mgr. Cecíliou Sahajovou a JUDr. Vladimírom Velčickým a národnými expertmi Slovenskej republiky a Rakúska pripravili pre účastníkov vzdelávania štvordňový program.

Na začiatku prvého dňa účastníkov vzdelávania osobne privítala rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá vo svojom otváracom prejave ocenila vysokú profesionalitu a odbornosť celého medzinárodného projektového tímu s akou pripravili druhý výstup projektu. Rovnako poďakovala účastníkom vzdelávania za prejavený záujem a aktívnu účasť  na workshopoch – praktickej časti kurzu.

Následne sa tri dni striedali prednášky a workshopy, na ktorých národní experti a účastníci kurzu riešili najaktuálnejšie otázky kvality života obyvateľov v projektovom regióne Slovenska a Rakúska. Účastníci kurzu vysoko pozitívne hodnotili aktuálnosť a metodiku vedenia prednášok a workshopov, doc. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, PhD., riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Mgr. Jakuba Bednárika z magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mgr. Bruna Končeného zo Združenia miest a obcí Slovenska. Rovnako pozitívne ocenili prínos rakúskych národných expertov   Mag. Birgit Fischerovej a Mag. Andreasa Friedricha z Agentúry Agnes Streissler – hospodársko-politického projektového poradenstva, Mag. Heidrun Maier-de Kruijff, riaditeľky Združenia verejnej ekonomiky a hospodárstva Rakúska a Dr. Karla  Muellera, riaditeľa rakúskeho centra infraštruktúry WISDOM.

Vyvrcholením programu vzdelávania Modulu 1 bola záverečná exkurzia, ktorá sa uskutočnila v Ružinovskom dome seniorov. Účastníkov privítala a celý program viedla vedúca odboru sociálnych vecí MÚ Ružinov Mgr. Henrieta Valková, ktorá predstavila MČ Ružinov, plány a opatrenia v oblasti sociálnych služieb. Veľkým prínosom pre úspech celého modulu bola aj osobná účasť Ing. Dušana Pekára – starostu mestskej časti Ružinov, ako aj jeho zástupcu Ing. Vladimíra Slobodu.

Riaditeľka RDS Mgr. Ľubica Karelová predstavila poslanie, ciele a východiská zariadenia sociálnych služieb a sprevádzala účastníkov po celom zariadení. Krátke hudobné vystúpenie pripravili aj seniori žijúci v Ružinovskom dome seniorov, ktorým oživili bohatý pracovný program. Možnosť overenia teórie v praxi vyvolala rozsiahlu a plodnú diskusiu slovenských a rakúskych expertov, ktorá vyvrcholila spoločným konštatovaním nevyhnutnej potreby organizovania ďalších takýchto aktivít.

Na zabezpečení realizácie vzdelávacieho modulu sa podieľali aj denné študentky VŠEMvs Jana Múdra, Zuzana Štefaňáková a Nikola Bobčíková pod vedením Mgr. Janky Gasperovej a Ing. Mariána Kováča.

Na záver je možné s poľutovaním konštatovať, že na vzdelávaní v rámci Modulu 1 sa zúčastnilo viac rakúskych, ako slovenských účastníkov napriek tomu, že svoju účasť písomne potvrdili. Projektový tím verí, že slovenská účasť na ďalších moduloch vzdelávania bude lepšia.  Najbližší termín konania Modulu 2 – "Učiť sa a pracovať" je naplánovaný na december 2012 v priestoroch Katedry verejnej správy FH Campus  v Schloss Laudon vo Viedni.
Podrobnosti o programe a ďalšie súvisiace informácie nájdete na
www.public-management-platform.eu

Tlač

Kalendár udalostí

«august 2020»
poutstštpisone
272829303112
619

VŠEMvs otvára doktorandské štúdium

VŠEMvs má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom...
Viac...
3
613

Termín na podanie prihlášky sme predĺžili do 31.8.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rektorka VŠEMvs rozhodla predĺžiť...
Viac...
456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456