sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vzdelávací kurz - Kvalita života

Vzdelávací modul M1 - Kvalita života

7. novembra 2012

V dňoch 7. až 10. novembra 2012 sa v nových priestoroch VŠEMvs a v Ružinovskom dome seniorov uskutočnilo vzdelávanie primátorov, starostov a zamestnancov magistrátov miest a obcí metropolitného Twinregiónu Viedne a Bratislavy v rámci Modulu 1 – „Kvalita života“, ktorý je druhým realizačným výstupom projektu PUMAKO, ktorý VŠEMvs realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na roky 2007 až 2013 v spolupráci s FH Campus univerzitou vo Viedni, Výskumným centrom verejnej správy KDZ a projektovou a poradenskou spoločnosťou HILL AMC vo Viedni.

Vzdelávanie sa uskutočnilo pod garanciou doc. Ing. Marty Hamalovej, CSc., ktorá v spolupráci s projektovým tímom VŠEMvs v zložení doc. Ing. Stanislavom Filipom, PhD., Ing. Silviou Švecovovou, PhD., Ing. Ivanou Gecíkovou, PhD., Mgr. Cecíliou Sahajovou a JUDr. Vladimírom Velčickým a národnými expertmi Slovenskej republiky a Rakúska pripravili pre účastníkov vzdelávania štvordňový program.

Na začiatku prvého dňa účastníkov vzdelávania osobne privítala rektorka VŠEMvs prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., ktorá vo svojom otváracom prejave ocenila vysokú profesionalitu a odbornosť celého medzinárodného projektového tímu s akou pripravili druhý výstup projektu. Rovnako poďakovala účastníkom vzdelávania za prejavený záujem a aktívnu účasť  na workshopoch – praktickej časti kurzu.

Následne sa tri dni striedali prednášky a workshopy, na ktorých národní experti a účastníci kurzu riešili najaktuálnejšie otázky kvality života obyvateľov v projektovom regióne Slovenska a Rakúska. Účastníci kurzu vysoko pozitívne hodnotili aktuálnosť a metodiku vedenia prednášok a workshopov, doc. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, PhD., riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Mgr. Jakuba Bednárika z magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mgr. Bruna Končeného zo Združenia miest a obcí Slovenska. Rovnako pozitívne ocenili prínos rakúskych národných expertov   Mag. Birgit Fischerovej a Mag. Andreasa Friedricha z Agentúry Agnes Streissler – hospodársko-politického projektového poradenstva, Mag. Heidrun Maier-de Kruijff, riaditeľky Združenia verejnej ekonomiky a hospodárstva Rakúska a Dr. Karla  Muellera, riaditeľa rakúskeho centra infraštruktúry WISDOM.

Vyvrcholením programu vzdelávania Modulu 1 bola záverečná exkurzia, ktorá sa uskutočnila v Ružinovskom dome seniorov. Účastníkov privítala a celý program viedla vedúca odboru sociálnych vecí MÚ Ružinov Mgr. Henrieta Valková, ktorá predstavila MČ Ružinov, plány a opatrenia v oblasti sociálnych služieb. Veľkým prínosom pre úspech celého modulu bola aj osobná účasť Ing. Dušana Pekára – starostu mestskej časti Ružinov, ako aj jeho zástupcu Ing. Vladimíra Slobodu.

Riaditeľka RDS Mgr. Ľubica Karelová predstavila poslanie, ciele a východiská zariadenia sociálnych služieb a sprevádzala účastníkov po celom zariadení. Krátke hudobné vystúpenie pripravili aj seniori žijúci v Ružinovskom dome seniorov, ktorým oživili bohatý pracovný program. Možnosť overenia teórie v praxi vyvolala rozsiahlu a plodnú diskusiu slovenských a rakúskych expertov, ktorá vyvrcholila spoločným konštatovaním nevyhnutnej potreby organizovania ďalších takýchto aktivít.

Na zabezpečení realizácie vzdelávacieho modulu sa podieľali aj denné študentky VŠEMvs Jana Múdra, Zuzana Štefaňáková a Nikola Bobčíková pod vedením Mgr. Janky Gasperovej a Ing. Mariána Kováča.

Na záver je možné s poľutovaním konštatovať, že na vzdelávaní v rámci Modulu 1 sa zúčastnilo viac rakúskych, ako slovenských účastníkov napriek tomu, že svoju účasť písomne potvrdili. Projektový tím verí, že slovenská účasť na ďalších moduloch vzdelávania bude lepšia.  Najbližší termín konania Modulu 2 – "Učiť sa a pracovať" je naplánovaný na december 2012 v priestoroch Katedry verejnej správy FH Campus  v Schloss Laudon vo Viedni.
Podrobnosti o programe a ďalšie súvisiace informácie nájdete na
www.public-management-platform.eu

Tlač

Kalendár udalostí

«október 2020»
poutstštpisone
2829301234
567891011
121314
613

Termín na podanie prihlášky sme predĺžili do 31.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rektorka VŠEMvs rozhodla predĺžiť...
Viac...
1516
16.10.2020
641

International Scientific Conference "Economic and Management in Times of Change"

Szent István University in cooperation with School of Economics and Management in Public...
Viac...
1718
19
642

V zimnom semestri 2020/2021 športujeme online

V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 budú telovýchovné...
Viac...
202122232425
2627282930311
2345678