sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vyhodnotenie ŠVOČ na VŠEMvs v Bratislave

25. marca 2010

Študentská vedecká odborná činnosť na VŠEMvs sa uskutočnila v súlade so schváleným plánom opatrení v dvoch súťažných sekciách denní študenti a externí študenti dňa 25. marca 2010.

Katedrové kolá ŠVOČ sa uskutočnili dňa 19. marca 2010. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 41 študentov s 32 prácami. Do celoškolského kola súťaže hodnotiace komisie ústavov vybrali 19 prác v súťažnej sekcii denných študentov (12 prác ÚEM a 7 prác ÚVS) a 12 prác v sekcii externých študentov (7 prác ÚEM a 5 prác ÚVS).

Finále celoškolskej súťaže ŠVOČ sa uskutočnilo za účasti postupujúcich študentov VŠEMvs z katedrálnych kôl a študentov z partnerských domácich aj zahraničných vysokých škôl. Svoje práce prezentovali aj študenti z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej univerzity v Brne, študenti Epi s.r.o. v Kunoviciach v Českej republike a študenti z Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

V súťažnej sekcii denní študenti súťažilo 24 študentov s 19 prácami a štyria študenti z partnerských vysokých škôl. Súťažné práce a prezentácie študentov hodnotila komisia v zložení: doc. Ing. Marta Hamalová, CSc., Ing. Jana Nová, CSc.,  Ing. Monika Stachová, PhD. a dvaja denní študenti.

V súťažnej sekcii externí študenti súťažilo 14 študentov s 12 prácami. Výkony študentov hodnotila komisia v zložení: prof. Ing. Helena Strážovská, PhD., doc. Ing. Michal Oláh, PhD., Ing. Dušan Paulík a dvaja študenti. 
 

Vynikajúcu prácu ŠVOČ prezentoval študent 5. ročníka Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Bc. Juraj Vaculík. Jeho práca „Hodnotenie rizík s použitím metód fuzzy logiky“ však nezapadala do rámca vypísaných tematických okruhov. Preto súťažná komisia navrhla a rektorka VŠEMvs udelila menovanému osobitnú cenu poroty za vynikajúcu odbornú úroveň práce.

Celkovo je možné zhodnotiť, že odborná úroveň súťažných prác a ich prezentácie dosahovali výbornú úroveň na čom nemalú zásluhu mali vedúci prác. Medzi najaktívnejších pedagógov  je možné zahrnúť prof. Ing. Helenu Strážovskú, PhD., doc. Ing. Michala Oláha, PhD., doc. Ing. Martu Hmalovú, CSc., Ing. Stanislava Filipa, PhD., Ing. Mariána Kováča,  Ing. Annu Hamranovú, PhD., Ing. Annu Romanovú, PhD., doc.  Ing. Mojmíra Koklesa, PhD., doc. Ing. Valériu Nináčovú, CSc. a doc. Ing. Máriu Tokárovú, CSc. Oproti minulým rokom sa do súťaže zapojilo viac pedagógov. K tým novým, ktorí viedli práce študentov, patria Ing. Silvia Švecová, doc. Ing. Irina Bondareva, PhD., JUDr. Juraj Kuril, PhD., prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD. a doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Celoškolská  súťaž ŠVOČ mala aj vysokú spoločenskú úroveň. O slávnostný charakter súťaže ako aj o bezproblémový priebeh sa postarali určení zamestnanci rektorátu a ústavov VŠEMvs.

Sekcia denní študenti

Umiestnenie Meno a priezvisko Názov práce Vedúci práce
CENA REKTORKY Marek MINÁRIK Marketingový mix a jeho účinnejšie využitie v hoteli Marrol´s doc. Ing. Michal Oláh, PhD.
1. miesto Lenka CHORVATOVIČOVÁ Marketingový prieskum a jeho analýza na tému zrušenia poplatkov za verejnú dopravu v Bratislave doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
2. miesto Dominika MATÚŠOVÁ Ekonomické informačné systémy doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.
3. miesto Nikola VARGOVÁ
Lukáš VRAŽDA
Niektoré pohľady na vývoj hospodárskej politiky vo Švédsku doc. Ing. Mária Tokárová, CSc.
4. miesto Libor SLEZÁK Propagácia prostredníctvom internetu Ing. Anna Hamranová, PhD.
5. miesto Jana GASPEROVÁ
Denisa STANKOVIČOVÁ
Prínosy z využitia informačného systému v realitnej a developerskej spoločnosti Ing. Anna Hamranová, PhD.

Sekcia externí študenti

Umiestnenie Meno a priezvisko Názov práce Vedúci práce
CENA REKTORKY Pavol TÖKÖLY
Juraja JAKABOVIČOVÁ
Janette KAMENICKÁ
Podnikanie v malých a stredných podnikoch, výskum 2010 prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.
1. miesto Zuzana GÁLOVÁ Bratislavský samosprávny kraj očami občanov doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.
2. miesto Zuzana KOVALCSIKOVÁ Príčiny a dôsledky hypotekárnej krízy v USA a jej možné dopady na európske bankovníctvo prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
3. miesto Miroslav KÁPLOCKY Motivácia a podnikanie prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.
4. miesto Miroslava MICHŇOVÁ Analýza riešenia platobnej neschopnosti dlžníka spôsobom dobrovoľnej dražby doc. Ing. Irina Bondareva, CSc.
5. miesto Michaela TREBULOVÁ Alkoholizmus žien a plnenie ekonomickej funkcie rodiny Ing. Viola Šuterová, PhD.
Tlač

Kalendár udalostí

«august 2020»
poutstštpisone
272829303112
619

VŠEMvs otvára doktorandské štúdium

VŠEMvs má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom...
Viac...
3
613

Termín na podanie prihlášky sme predĺžili do 31.8.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rektorka VŠEMvs rozhodla predĺžiť...
Viac...
456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456