sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vedecký seminár Dištančné vzdelávanie na VŠEMvs

14. januára 2014

Názov podujatia Skúsenosti a rozvoj dištančného vzdelávania vo vybraných predmetoch na VŠEMvs
Druh podujatia metodický vedecký seminár
Dátum konania 14.1.2014
Miesto konania VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava
Organizujúci subjekt VŠEMvs
Cieľová skupina vysokoškolskí učitelia
Cieľ podujatia Výmena skúseností a rozvoj dištančného vzdelávania vo vybraných predmetoch

Dňa 14. januára 2014 sa na VŠEMvs v Bratislave uskutočnil metodický vedecký seminár so zameraním na výmenu skúsenosti a rozvoj dištančného vzdelávania vo vybraných predmetoch.
Seminár odborne garantovali:

 • prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. – rektorka VŠEMvs
 • doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. – prorektorka VŠEMvs
 • prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. – prorektorka VŠEMvs

Cieľom seminára bolo hlavne poukázať na možnosti využitia moderných vyučovacích metód na VŠEMvs.

V prvej časti seminára vystúpili:

 • Doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc., prorektorka VŠEMvs v Bratislave sa zamerala na úlohu a miesto dištančného vzdelávania  vo všeobecnosti a vytvorila určitý základný rámec, na ktorý je možné konkrétne nadväzovať.
 • Prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. zdôraznila nevyhnutnosť prepájať tradičné (klasické) vyučovacie metódy s dištančnou metódou a z hľadiska efektívnosti výučby na VŠEMvs vyslovila záver vhodnej kombinácie klasických a nových metód.

Ďalšou prezentáciou bola téma „Možnosti využitia Moodle vo výučbe a pri skúšaní“, v ktorej sa Mgr. Ivan Majerčák a Mgr. Jozef Kirchmayer venovali hlavne organizačnej a technickej stránke dištančného vzdelávania. Vychádzali zo skúseností získaných po celú dobu uplatňovania tejto metódy a poukazovali na konkrétnych príkladoch na možné technické a organizačné problémy.

Ďalšia časť seminára - diskusia, bola venovaná vystúpeniam jednotlivých zástupcov katedier, ktorí informovali o využívaní dištančnej metódy v rámci pracoviska a prezentovali svoje pozitívne, ako aj negatívne skúsenosti v priebehu celej doby využívania.

V diskusii vystúpili nasledovní učitelia:

 • doc. Ing. I. Dudová, PhD. – Katedra verejnej správy,
 • JUDr. Ing. J. Dobiš, PhD. – Katedra práva,
 • prof. Ing. V. Kollár, PhD. – Katedra bezpečnostného manažmentu,
 • Ing. M. Fabuš, PhD. – Katedra ekonómie a financií,
 • PaedDr. J. Brtková – Inštitút cudzích jazykov,
 • Ing. Ľ. Cibák, PhD. MBA – Katedra manažérskej informatiky,
 • doc. PhDr. Z. Rózsa, PhD. – Katedra marketingu,
 • PaedDr. M. Kohuťár – Katedra malého a stredného podnikania.

Po prezentácii zástupcov jednotlivých katedier bola diskusia, v ktorej vystúpilo viacero zúčastnených a boli diskutované ďalšie otázky, námety a skúsenosti. Celkovo je možné konštatovať, že metodický vedecký seminár bol úspešný, splnil stanovený cieľ a poukázal na široké možnosti využívania dištančnej metódy pri výučbe ako aj pri skúšaní. Zo strany Katedry manažérskej informatiky bola ponúknutá pre záujemcov možnosť realizovať ďalšie školenia, resp. semináre na získavanie zručností pri využívaní tejto metódy.

Tlač

Kalendár udalostí

«august 2020»
poutstštpisone
272829303112
619

VŠEMvs otvára doktorandské štúdium

VŠEMvs má po vyjadrení Akreditačnej komisie a následnom...
Viac...
3
613

Termín na podanie prihlášky sme predĺžili do 31.8.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rektorka VŠEMvs rozhodla predĺžiť...
Viac...
456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456