sk-SKen-US
Menu
Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky

14. februára 2019

 

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť na rigoróznych skúškach v októbri 2019 (presný termín bude oznámený dodatočne), musia odovzdať rigorózne práce v dvoch výtlačkoch v pevnej väzbe a 1x vo formáte PDF na Pedagogické oddelenie VŠEMvs Ing. Anne Chorváthovej do 30. augusta 2019. 
Tlač

Kalendár udalostí