sk-SKen-US
Menu
Podpis zmlúv medzi VŠEMvs a Ningbo Dahongying University

Podpis zmlúv medzi VŠEMvs a Ningbo Dahongying University

11. júna 2017

Prvá návšteva zástupcov VŠEMvs v tomto roku sa na NDU uskutočnila od 23. do 28. marca 2017, kde v rámci programu ERASMUS+ pedagógovia VŠEMvs - Ing. Michal Fabuš, PhD. a Ing. Katarína Švejnová prednášali na témy, týkajúce sa ekonomickej a sociálnej oblasti v Európskej únii. Počas prehliadky kampusu partnerskej univerzity predstavil Martin Cibák študentom našu vysokú školu a oboznámil ich s pripravovaným programom Summer school 2017. Na rokovaní sa pokračovalo v diskusii v spoločných študijných programoch, ktoré nadviazali na stretnutie z decembra 2016, kedy zástupcovia NDU zavítali na VŠEMvs v Bratislave. 

Počas návštevy delegácie VŠEMvs v ČĽR sa dňa 11. júna 2017 uskutočnili už druhé tohtoročné bilaterálne rokovania s partnerskou Ningbo Dahongying University, na ktorých zástupca VŠEMvs doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA a prorektor NDU prof. Gao Zhenqiang podpísali zmluvy o spolupráci pri uskutočňovaní študijných programov. 

Počas oficiálneho stretnutie doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA pozval zástupcov NDU na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu VŠEMvs, ktorá sa bude konať počas Týždňa vedy v termíne od 6. do 12. novembra 2017. Účasť zástupcov NDU bude spojená s otvorením recipročného centra NDU na VŠEMvs v Bratislave. 


Tlač

Kalendár udalostí