sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Ocenenie pre VŠEMvs od Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

Ocenenie pre VŠEMvs od Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

14. mája 2019

Prezídium Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) na svojom zasadnutí dňa 15. mája 2019 ocenilo spoluprácu s našou vysokou školou na spoločnom prieskume rodinného podnikania v Slovenskej republike. 

Ocenenie VŠEMvs z rúk Ing. Vladimíra Sirotku, CSc. - prezidenta SAMP, prijal doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - prorektor VŠEMvs, ktorý poďakoval za príležitosť participovať na spoločnom výskume rodinného podnikania na Slovensku. Do prieskumu boli zapojení pedagógovia aj študenti VŠEMvs. Výsledky prieskumu budú využité vo výučbe odborných predmetov bakalárskych aj magisterských študijných programov.

Vedenie VŠEMvs vyslovuje poďakovanie všetkých študentom a pedagógom za vynaložené úsilie spájať akademické prostredie so spoločenskou praxou.

 

Tlač

Kalendár udalostí