sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Nariadenie rektorky VŠEMvs v súvislosti s celoplošným testovaním

Nariadenie rektorky VŠEMvs v súvislosti s celoplošným testovaním

30. októbra 2020

Vážené kolegyne a kolegovia,
aktuálna epidemiologická situácia a chystajúce sa celoplošné testovanie prinášajú množstvo otázok a odpovedí. Touto cestou by som vám chcela vysvetliť niektoré kroky, ktoré sú viazané na túto situáciu.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a vyhlásením núdzového stavu bola pedagógom našej vysokej školy pri zabezpečovaní pedagogického procesu umožnená práca z domu, a aj to len v prípade že podmienky (technika, pripojenie do internetu, situácia doma) umožňujú zabezpečiť výučbu v požadovanej kvalite. V opačnom prípade musí byť výučba zabezpečená z priestorov školy.

Priestory v sídle školy ako aj celá budova sú naďalej otvorené, v priestoroch sa dodržiavajú primerané epidemiologické opatrenia schválené a pravidelne aktualizované Krízovým štábom VŠEMvs. Robíme všetko preto, aby sme sa vyhli nákaze s názvom COVID-19 a veríme, že to spoločne zvládneme. Nie je to jednoduché. Napriek tomu, že robíme všetko, čo je v našich silách, treba povedať, že ak sa ktorýkoľvek zamestnanec bude kedykoľvek cítiť v ohrození, môže využiť možnosti, ktoré poskytuje Zákonník práce – dovolenka, práceneschopnosť alebo prekážky na strane zamestnanca (Vedenie VŠEMvs v tomto prípade, aj keď to nie je nárokovateľná možnosť, umožní zamestnancovi čerpať „neplatené voľno“).

V aktuálnej situácii, kedy Vláda SR schválila uznesenie č. 693 z 28. októbra 2020, ktoré podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky a týmto uznesením obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, zverejňujem Nariadenie rektorky VŠEMvs zo dňa 30.10.2020. v súvislosti s celoplošným testovaním “Spoločná zodpovednosť”.

V mene Vedenia VŠEMvs a aj vo svojom mene si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste sa zúčastnili celoplošného testovania. Verím, že budeme spoločne zodpovední a s ohľadom na ochranu nielen vlastného zdravia, ale aj zdravia našich blízkych, rodín, priateľov, ale aj kolegov, sa zúčastníme víkendového testovania v čo najväčšom počte, aby nijakým spôsobom nielen nebol narušený priebeh pedagogického procesu a prevádzky vysokej škole, ale aj kvalita nášho života. Budeme si spoločne držať palce a želať sebe i všetkým ostatným, aby všetky výsledky testovania boli iba negatívne. Dovoľte mi všetkým zaželať v týchto dňoch predovšetkým veľa zdravia, nielen fyzického, ale aj duševného a veľa pozitívnej energie, aby sme toto neľahké obdobie zvládli.


Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Tlač

Kalendár udalostí