sk-SKen-US
Menu

4. ročník China - CEEC Educational Cooperation Conference

9. júna 2017

Delegácia VŠEMvs v zložení - doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA, Ing. Michal Fabuš, PhD. a Martin Cibák MBA sa v dňoch 9. - 10. júna 2017 zúčastnila na 4. ročníku China - CEEC Educational Cooperation Conference v Ningbo v provincii Zhejiang. Na osobné pozvanie slovenského veľvyslanca J. E. Dušana Bellu navštívila delegácia VŠEMvs slovenský stánok na 3. ročníku China - CEEC Investment and Trade EXPO a počas návštevy nadviazala užšie vzťahy s vybranými slovenskými vystavovateľmi za účelom zapojenia sa do aktivít a ďalšej spolupráce. 

Dňa 11. júna 2017 absolvovali účastníci konferencie aj 2. ročník China-CEEC Business School Summit and Belt Road Countries Forum v oblasti International Business Education. Na tomto fóre rokovali s ďalšími partnermi z Číny a zúčastnili sa aj na 2. ročníku China-CEEC Education EXPO. Prvá časť bola venovaná prezentáciám škôl z krajín strednej a východnej Európy a druhá bola zameraná na networking a výmenu kontaktov s potenciálnymi partnermi z Číny.

Tlač

Kalendár udalostí