sk-SKen-US
Menu

1. workshop riešiteľského tímu

Úspešný workshop k medzinárodnému projektu PUMAKO v priestoroch VŠEMvs

3. februára 2012

Dňa 2. februára 2012 sa v priestoroch VŠEMvs uskutočnil prvý workshop riešiteľského tímu edukačného projektu PUMAKO, ktorý v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 realizujeme v spolupráci  s rakúskymi partnermi

  • KDZ výskumné centrum verejnej správy vo Viedni
  • Hill konzultačná a poradenská spoločnosť vo Viedeň
  • vysoká škola FH Campus Viedeň.

Workshop bol zameraný na hodnotenie stavu prípravy projektu na realizačnú fázu od septembra 2012 do mája 2013. Pripravený program, obsahové zameranie a metodickú stránku vzdelávania pod názvom Governance Platform posudzovali špičkoví experti z praxe na oboch stranách z Rakúska aj zo Slovenska.

Výsledkom celodenného rokovania bolo spresnenie termínov konania jednotlivých modulov vzdelávania, rozdelenie zodpovedností za prípravu a realizáciu kurzov, dohodlo sa obsahové zameranie a metodika.

Účastníci workshopu vyjadrili všeobecnú spokojnosť s prípravnou fázou realizácie projektu a rovnako vysoko ocenili kvalitné zabezpečenie workshopu pracovníkmi VŠEMvs.

Tlač

Kalendár udalostí